Ons aanbod

Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg

Inhoud
Een praktijkgericht onderwijspakket voor deelnemers:
– Theorie: richtlijnen, modellen en kaders
– Het concept spirituele zorg
– Spirituele zorg in de praktijk
– Verdiepingsmateriaal
Een onderwijspakket voor trainers

Doelgroep
Multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn

Doelen
Samen nadenken over spirituele zorg en twee competenties ontwikkelen
De autobiografische competentie → vanuit je eigen levensverhaal je verhouden tot de ander
De biografische competentie → professioneel omgaan met het levensverhaal van de zorgvragende mens
Deze competenties leiden tot de bewustwording van grenzen van de gespreksvoering

Methode
Verlies, dood en rouw in relatie tot jezelf
Herkennen van betekenislagen
Herkennen van gespreksthema’s

Resultaten
Vanuit een helder en toetsbaar kader spirituele zorg verlenen
Ondersteunen van de behoefte in het existentiële zijn
Een door de patiënt ervaren bijdrage leveren aan rust en ruimte om ‘innerlijke ruimte’ te bereiken
Gericht zorg dragen voor kwaliteit van leven, rouwen en sterven

Onderbouwing
Ars moriendi-model (Leget, 2003) Pastorale competentie-model (Kievit-Lamens, 2011)
Richtlijn spirituele zorg (IKNL Pallialine, 2010)
Richtlijn rouw (IKNL Pallialine, 2010)
Vier-Dimensioneel Utrecht Symptoomdagboek als meetinstrument (EPZ Utrecht, AHZN, VGVZ, 2015)

Meer info

Voor vragen en bestellen van het Onderwijspakket Spirituele Zorg, mail naar cahier@hospicedemeter.nl.
Onderwijspakket voor trainers bestaat uit een exemplaar voor trainers en een exemplaar voor deelnemers. De kosten hiervan zijn €40,00 , exclusief verzendkosten.
Losse exemplaren voor deelnemers kosten €20,00 per stuk, exclusief verzendkosten.

Pin It on Pinterest

Share This