Op een aantal terreinen in de zorg heeft het ministerie van VWS praktijkteams in het leven geroepen. Praktijkteams ondersteunen burgers, professionals of zorginstellingen bij het aanpakken van knelpunten in de zorg. Het kan gaan om problemen in de samenwerking, bijvoorbeeld organisaties die elkaar niet weten te vinden, maar ook over onduidelijkheid in regelgeving of over financieringsmogelijkheden.

Praktijkteams zijn bedoeld om deze problemen op te lossen, wanneer dit niet via de reguliere kanalen lukt. De gevonden oplossingen worden verder verspreid en ingezet voor beleidsverbetering. Ieder praktijkteam is anders van naam en werkt anders. Meestal bestaan de teams uit een combinatie van mensen uit het zorgveld en VWS-medewerkers.

VWS heeft alle praktijkteams handig op een webpagina gebundeld: www.denieuwepraktijk.nl/praktijkteams. Op deze pagina staan alle basisgegevens van de teams. Uitleg waarom ze in het leven zijn geroepen en voor wie. En natuurlijk de bereikbaarheid per team. Bij sommige praktijkteams vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en sprekende voorbeelden uit de praktijk.

U vindt hier o.a. de pagina van het Praktijkteam Palliatieve Zorg. Neem zeker een kijkje en deel de link met uw collega’s of uw achterban, zodat de informatie of de teams kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten in de praktijk.”

 

Pin It on Pinterest

Share This