Academisch Hospice Demeter

Academisch Hospice Demeter is een bijzondere plek in De Bilt waar in een huiselijke omgeving deskundige toegewijde zorg geboden wordt aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied verder te verbeteren en uit te breiden.

De samenwerking met gespecialiseerde huisartsen, het UMC Utrecht, thuiszorgorganisatie Santé Partners en andere zorgverleners maakt het mogelijk optimale zorg te verlenen bij de problemen die de kwaliteit van leven beperken.

Aanmelden patiënt

Patiënt direct online aanmelden

Wachtlijsten

Actueel overzicht wachtlijsten

Vraag of opmerking?

Naar ons contactformulier

Patiënten

Informatie en links voor patiënten

Vrijwilliger worden

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers

Verwijzers

Informatie voor verwijzers

Donateur worden

Steun ons met uw bijdrage

USD-4D achtergrond

Meer informatie over het USD-4D

Keurmerk Hospicezorg

Sinds 2011 draagt Demeter het keurmerk Hospicezorg. Een keurmerk-hospice kenmerkt zich door de aanwezigheid van een gespecialiseerd professioneel team van zorgverleners dat gedurende 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar is. Daardoor zijn zij in staat vrijwel al uw ondersteuningsvragen, hoe complex op welk gebied dan ook, te beantwoorden. Hospice Demeter kan opnames bieden voor symptoomanalyse, crisisinterventies, respijtzorg en/of levenseindezorg. De regie van de zorg wordt gedragen door de gespecialiseerd verpleegkundigen. Keurmerkhospices worden iedere 3 jaar getoetst door een onafhankelijk kwaliteitsinstituut.

Binnen kijken

Een kamer
Een kamer
Stilteruimte
De huiskamer
De huiskamer
De keuken

Laatste nieuws

Alternatieve herdenkingsbijeenkomst online

Vanwege het Covid-19 virus gaat de herdenkingsbijeenkomst dit jaar definitief niet door. Wij hadden hem verplaatst naar het najaar, maar ook dat gaat niet lukken. Daarom hebben wij , als alternatief.een video gemaakt.

Lees meer

Terugkijken bij NPO Start: Mantelzorgers hard geraakt door corona

Toosje Valkenburg bij Meldpunt (MAX, 27 maart jl.). De sluiting van de dagopvang voor ouderen met dementie of hersenletsel heeft grote gevolgen voor mantelzorgende partners. Op hoge leeftijd staan zij er nu alleen voor. Want ook familieleden kunnen niet op bezoek komen en de thuiszorg is teruggeschroefd. Kijk het terug bij NPO Start .

Lees meer

Informatie over COVID 19 en palliatieve zorg op Palliaweb

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over palliatieve zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt die op palliaweb/corona. De informatie op...

Lees meer

Begrijpelijke informatie coronavirus – informatiekaart

Iedereen heeft vragen over het coronavirus. Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Over het virus, over wat mensen zelf kunnen doen en over wanneer ze de huisarts moeten bellen bijvoorbeeld. Deze kaart beantwoordt de belangrijkste vragen zo begrijpelijk mogelijk.

Lees meer

“Gouden keurmerk met een diamanten randje”

Woensdag 4 maart heeft in hospice Demeter een audit plaatsgevonden voor het keurmerk PREZO Hospicezorg. Door een team van drie auditoren is zorgvuldig gekeken naar de kwaliteit van de zorg voor patiënten, naasten en nabestaanden. Daarnaast zijn ook de vele processen...

Lees meer

Herdenkingsbijeenkomst woensdag 8 april 20.00 uur

Ieder voorjaar organiseert hospice Demeter een herdenkingsbijeenkomst in ‘de Woudkapel‘ in Bilthoven om alle mensen die in het afgelopen jaar in het hospice verbleven en zijn overleden, gezamenlijk met naasten en medewerkers, te herdenken.

Lees meer

Pin It on Pinterest