Selecteer een pagina

Cirkelteam

Cirkelteam

Het Cirkelteam De Biltse Kernen is een samenwerkingsverband van huisartsen uit De Bilt/Bilthoven (MediBilt), thuiszorgorganisatie Sante Partners, Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) De Biltse Kernen en academisch hospice Demeter. Het Cirkelteam werkt samen om de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase die thuis verblijven optimaal te ondersteunen. Alle betrokkenen doen dat vanuit de eigen generalistische en specialistische competenties en mogelijkheden.

Hospice Demeter verzorgt voor alle mensen die zorg vanuit het Cirkelteam ontvangen de bereikbaarheid buiten de kantoortijden via 030 – 22 11 355. Dit vormt een aanvulling op de medische zorg vanuit de huisartsenpost (HAP).

Iedere 2 weken komt het team samen in hospice Demeter voor een multidisciplinaire patiëntenbespreking. Uitgangspunt hierbij is het gebruik van ‘zorgregister palliatieve fase’ en de methodiek palliatief redeneren.

Het voorzitterschap van het Cirkelteam wordt duaal ingevuld door huisarts/medisch directeur Toosje Valkenburg en door verpleegkundig specialist hospicezorg Gon Uyttewaal.

Voor informatie: info@hospicedemeter.nl

Meer informatie

Projectplan Cirkelteam

In de pers

Aandacht voor het Cirkelteam in Oog op palliatieve zorg, april 2014

Pin It on Pinterest

Share This