Organisatie en bestuur

Organogram

Bestuur, commissies en projectgroepen

Bestuur

Raad van Bestuur

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, algemeen directeur

Drs. A.C.H. Valkenburg, huisarts, medisch directeur

 

Raad van Toezicht

Prof.dr. J.J.M. de Haes, voorzitter

Dr. W. Opheij

Drs. H.E. van Helsdingen

Mw. I.L. de Bos

 

Bestuur Stichting Vrienden Academisch Hospice Demeter

Mr. A. Tchernoff, voorzitter

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, secretaris, algemeen directeur Demeter

Drs. R.M. Engbers, penningmeester

Mr. Cynthia Claessen, portefeuillehouder Fondsenwerving

 

Bestuur Vastgoed Stichting Weltevreden 3

Mr. A. Tchernoff, voorzitter

Drs. R.M. Engbers, penningmeester

Dhr. G.J. de Bruin, portefeuillehouder Gebouwen

Commissies

Commissie Herdenken

Lijdi Hoogenboom, verpleegkundige, voorzitter

Wilma Ockhuizen, verpleegkundige

Cindy Hagenouw, coördinator HRM en logistiek

Mariëlle Pickkers, coördinator hospitality

Selma Verkaik, gastvrouw

Pien Bennink, administratief vrijwilliger

Monique Mizee, naastenbegeleider

 

Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg

Jolande IJsseldijk, gespecialiseerd verpleegkundige Palliatieve Zorg, voorzitter

Toosje Valkenburg, medisch directeur en kaderhuisarts Palliatieve Zorg

Alexander de Graeff, internist-oncoloog en lid van medisch team Demeter

Lijdi Hoogenboom, zorgcoördinator en verpleegkundige

Gon Uyttewaal, verpleegkundig consulent hospicezorg en verpleegkundig specialist i.o.

Projectgroepen

Projectgroep Spirituele Zorg

Ds. Koosje Vos-Butijn, geestelijk verzorger (voorzitter)
Prof. dr. Saskia Teunissen, algemeen directeur
Willy Bloemink, verpleegkundige
Marie-José van Diggelen, verpleegkundige
Trudi Treur, vrijwilliger

Verantwoording

De verantwoording van beleid en bestuur is verdeeld in vier thema’s:
– Algemeen jaarbericht
– Financiën
– Meldingen Incidenten Patiëntenzorg
– Klachten

 

Algemeen jaarbericht

Demeter publiceert een kort jaarbericht met enkele kerngetallen en begrippen in de vorm van een infographic. Uitgebreide detailinformatie over ontwikkeltrajecten, onderzoek en onderwijs zijn gemakkelijk te vinden via de website.

Infographic Jaarbericht Demeter 2017

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de gecontroleerde jaarrekening. De controle is uitgevoerd door een accountant conform wettelijke normen. De financiële verantwoording van Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de jaarcijfers waarop vanwege de beperkte omvang geen accountantscontrole is toegepast.

Jaarstukken Demeter 2017

Jaarstukken st Vrienden 2017

 

MIP

MIP staat voor meldingen Incidenten Patiëntenzorg en verwijst naar de continue inventarisatie die wordt gedaan door de zorgverleners in Demeter. Gezamenlijk nemen zij de verantwoordelijkheid om bijna-fouten en risico’s in het proces van de zorgverlening te beschrijven en met elkaar te bespreken. Het doel daarvan is ‘samen te leren’ en de zorg volgens de wettelijke voorschriften en richtlijnen van de wetenschappelijke beroepsverenigingen in te richten en uit te voeren. Wekelijks vindt monitoring van eventuele meldingen plaats door de algemeen directeur. Vier maal per jaar komt de MIP commissie bij elkaar om meldingen te bespreken en acties te ondernemen wanneer dat nodig is. 

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg (MIP) 2016

 

Klachten

Aan Demeter is een onafhankelijk klachtenfunctionaris verbonden die ieder jaar een eveneens onafhankelijk jaarverslag maakt over de (eventuele) klachten, de betekenis en aanpak daarvan. Er is geen vaste structuur ingericht voor de benadering en bespreking van klachten, dit gebeurt per situatie en context onder leiding van de klachtenfunctionaris. Iedere klacht is na afronding van het passende proces een leer- en/of verbeterthema.

Demeter jaarverslag klachtenfunctionaris 2017

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This