Organisatie en bestuur

Organogram

Bestuur en verantwoording

Bestuur

Bestuur

Drs. A.C.H. Valkenburg, huisarts, bestuurder

 

Raad van Toezicht

Mevr. J. van Vliet, MBA, voorzitter

Dr. W. Opheij

Drs. H.E. van Helsdingen

Prof. dr. N. J. de Wit

 

Bestuur Stichting Vrienden Academisch Hospice Demeter

Mw. C. Claessen, voorzitter

Drs. P. Bergstein, penningmeester

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, algemeen lid

 

Bestuur Vastgoed Stichting Weltevreden 3

Mw. C. Claessen, voorzitter

Drs. P. Bergstein, penningmeester

-, portefeuille Gebouwen

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, algemeen lid

Verantwoording

Kwaliteitsverslag

Kwaliteitsverslag Zorg academisch hospice Demeter 2019.pdf

 

MIP

Het doel van het melden van incidenten aan de Melding Incident Patiëntenzorg (MIP) commissie is het voorkomen en verminderen van incidenten en (potentieel) gevaarlijke situaties voor patiënten.

De MIP-commissie verzamelt continu gegevens over de incidenten via meldingen. Met deze gegevens wordt in de commissievergadering bekeken of er sprake is van een trend. Indien dat zo is kiest de commissie voor een actieve benadering m.b.t. risicovermindering en voert de MIP-commissie een proactieve analyse uit.

Daarbij wordt de SAFER methode (Scenario Analyse van Faalwijzen En Risico’s) gehanteerd.

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg 2019.pdf

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg 2018.pdf

 

Klachten

Aan Demeter is een onafhankelijk klachtenfunctionaris verbonden die ieder jaar een eveneens onafhankelijk jaarverslag maakt over de (eventuele) klachten, de betekenis en aanpak daarvan. Er is geen vaste structuur ingericht voor de benadering en bespreking van klachten, dit gebeurt per situatie en context onder leiding van de klachtenfunctionaris. Iedere klacht is na afronding van het passende proces een leer- en/of verbeterthema.

Verklaring klachtenbemiddeling 2020.pdf

 

Keurmerk Hospicezorg

ANBI

ANBI

Stichting Academisch Hospice Demeter en stichting vrienden van Academisch Hospice Demeter staan bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status zijn verantwoordingen opgesteld die hieronder zijn weergegeven.

formulier 2020 belastingdienst st. Academsich Hospice Demeter.pdf

formulier 2020 belastingdienst st.Vrienden AHD.pdf

Strategisch Beleidsplan Demeter 2016-2020.pdf

Pin It on Pinterest

Share This