Organisatie en bestuur

Organogram

Organogram AHD 2015

Bestuur, commissies en projectgroepen

Bestuur

Raad van Bestuur

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, algemeen directeur

Drs. A.C.H. Valkenburg, huisarts, medisch directeur

 

Raad van Toezicht

Prof.dr. J.J.M. de Haes, voorzitter

Dr. W. Opheij

Drs. H.E. van Helsdingen

Mw. I.L. de Bos

 

Bestuur Stichting Vrienden Academisch Hospice Demeter

Mr. A. Tchernoff, voorzitter

Prof. dr. S.C.C.M. Teunissen, secretaris, algemeen directeur Demeter

Drs. R.M. Engbers, penningmeester

Mr. Cynthia Claessen, portefeuillehouder Fondsenwerving

 

Bestuur Vastgoed Stichting Weltevreden 3

Mr. A. Tchernoff, voorzitter

Drs. R.M. Engbers, penningmeester

Dhr. G.J. de Bruin, portefeuillehouder Gebouwen

Commissies

Commissie Herdenken

Lijdi Hoogenboom, verpleegkundige, voorzitter

Cindy Hagenouw, coördinator HRM en logistiek

Mariëlle Pickkers, coördinator hospitality

Selma Verkaik, gastvrouw

 

Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg

Lijdi Hoogenboom, verpleegkundige, voorzitter

Saskia Teunissen, algemeen directeur

Toosje Valkenburg, medisch directeur

Alexander de Graaf, internist – oncoloog

Gon Uyttewaal, verpleegkundig consulent hospicezorg en verpleegkundig specialist i.o.

 

Projectgroepen

Projectgroep Spirituele Zorg

Ds. Koosje Vos-Butijn, geestelijk verzorger (voorzitter)
Prof. dr. Saskia Teunissen, algemeen directeur
Willy Bloemink, verpleegkundige
Marie-José van Diggelen, verpleegkundige
Dikky van Klaarwater, vrijwilliger
Trudi Treur, vrijwilliger

Projectgroep ICT

Fons Boelens, Madenco – Cloud-software en advies voor de zorg, projecten en e-learning (projectleider)
Eric van der Wolk, Business Case Entrepreneurs B.V.
Prof. dr. Saskia Teunissen, algemeen directeur
Cindy Hagenouw, coördinator HRM en logistiek
Dianne Ket, kwaliteitsfunctionaris

Projectgroep Keuken

Cindy Hagenouw, coördinator HRM en logistiek (voorzitter)
Mariëlle Pickkers, coördinator hospitality

Verantwoording

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de gecontroleerde jaarrekening. De controle is uitgevoerd door een accountant conform wettelijke normen. De financiële verantwoording van Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter betreft een verkorte weergave van de jaarcijfers waarop vanwege de beperkte omvang geen accountantscontrole is toegepast.

Jaarstukken Demeter 2016.pdf

jaarstukken st.Vrienden 2016.pdf

Jaarstukken Demeter 2015.pdf

Jaarstukken St Vrienden 2015.pdf

Jaarstukken Demeter 2014 def.pdf

Jaarstukken St Vrienden 2014 def.pdf

 

MIP

MIP staat voor meldingen Incidenten Patiëntenzorg en verwijst naar de continue inventarisatie die wordt gedaan door de zorgverleners in Demeter. Gezamenlijk nemen zij de verantwoordelijkheid om bijna-fouten en risico’s in het proces van de zorgverlening te beschrijven en met elkaar te bespreken. Het doel daarvan is ‘samen te leren’ en de zorg volgens de wettelijke voorschriften en richtlijnen van de wetenschappelijke beroepsverenigingen in te richten en uit te voeren. Vier maal per jaar komt de MIP commissie bij elkaar om meldingen te bespreken en acties te ondernemen wanneer dat nodig is. Wekelijks vindt monitoring van eventuele meldingen plaats door de secretaris. MIP commissie Lijdi Hoogenboom, verpleegkundige en secretaris Dr. Alexander de Graeff, internist- oncoloog/ hospice arts Gon Uyttewaal, oncologieverpleegkundige en verpleegkundig consulent Prof. dr. Saskia Teunissen, algemeen directeur.

Jaarverslag Melding Incident Patientenzorg (MIP) 2015.pdf

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg (MIP) 2014.pdf

Jaarverslag Melding Incident Patiëntenzorg (MIP) 2013.pdf

 

Klachtenfunctionaris

Demeter jaarverslag klachtenfunctionaris 2016.pdf

Demeter jaarverslag klachtenfunctionaris 2015

Demeter jaarverslag klachtenfunctionaris 2014.pdf

Demeter jaarverslag klachtenfunctionaris 2013.pdf

 

Pin It on Pinterest

Share This