Selecteer een pagina

Vrijwilligers

Vrijwilliger worden?

Onze vrijwilligers en professionals werken samen aan een optimale begeleiding en sfeer in de zorg rondom het levenseinde. Er zijn verschillende functies waarbinnen vrijwilligers werkzaam zijn in de ondersteuning van patiënten en hun naasten: zorg, hospitality (gastvrijheid) en in de tuin.

Informatiebijeenkomst
Wil jij meer weten over de functie van vrijwilliger bij Hospice Demeter? Meld je dan vrijblijvend aan voor een van onze informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst vindt er een eerste kennismaking en introductie rondom hospicezorg plaats. Tevens wordt er informatie gegeven over de inhoud van de verschillende rollen van vrijwilligers in Demeter (zorg, hospitality of tuin).

Als je na de informatiebijeenkomst overweegt om te starten als vrijwilliger, dan vindt er een nader kennismakingsgesprek plaats met de betreffende coördinator. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het eerstvolgende Kennis en Kunde programma.

Kennis en Kunde (KeK) programma
Als basis voor het werken binnen hospice Demeter bieden wij een Kennis-en-Kunde-programma aan. Dit programma bestaat uit meerdere modules waarin diverse thema’s rondom hospicezorg worden uitgelicht. Het KeK-programma wordt jaarlijks meerdere keren aangeboden.

Inwerkperiode
Na het volgen van de KeK-modules start de inwerkperiode. Deze bestaat uit:

  • Drie inwerkdiensten, waarin je meeloopt met een andere vrijwilliger.
  • Een voortgangsgesprek met de coördinator, aansluitend op de inwerkdiensten.  Hierin wordt de definitieve start als vrijwilliger besproken.

Vrijwilligers in soorten en maten

Tuinvrijwilliger bij Hospice Demeter
In Hospice Demeter werken vrijwilligers en professionals samen aan een optimale begeleiding en sfeer in de zorg rondom het levenseinde. Als tuinvrijwilliger zorg je voor het visitekaartje van Hospice Demeter, een prachtige parkachtige tuin waarin patiënten en naasten kunnen genieten van de omgeving. De vier kernwaarden van Demeter Respectvol, Deskundig, Vernieuwend en Huiselijk zijn het uitgangspunt voor al ons handelen. Deze zijn door de seizoenen heen ook in de tuin terug te vinden.

Werkzaamheden

  • Onkruid verwijderen, snoeien, sproeien, maaien, bijhouden en verzorgen van bloemen en planten
  • Onderhoud aan paden en tuinmeubelen

Wat is er nodig om tuinvrijwilliger in Hospice Demeter te kunnen zijn?

  • Als tuinvrijwilliger in Hospice Demeter toon je betrokkenheid en ben je loyaal aan de vier kernwaarden van Demeter, zoals hierboven genoemd. Belangrijke eigenschappen van de tuinvrijwilliger vinden wij: integriteit, flexibiliteit en natuurlijk een passie voor tuinieren.
  • Zowel jong als oud is welkom als tuinvrijwilliger.
  • Alle aspirant-vrijwilligers volgen verplicht alle bijeenkomsten van het Demeter KeK-introductieprogramma alvorens zij starten met de inwerkperiode.

Wat biedt Hospice Demeter?

  • Betekenisvol werk in een prettige, leerzame en inspirerende omgeving.
  • Het Kennis en Kunde introductieprogramma van Demeter (KeK), als basis voor het werken binnen het Hospice Demeter. Met hierin aandacht voor diverse relevante thema’s en training van specifieke vaardigheden.
  • Voor vrijwilligers die al langer in Hospice Demeter werken en voor vaste medewerkers zijn er ook KeK-programma’s en thema- of projectbijeenkomsten, workshops en vaardigheidstrainingen. Deze zijn wisselend verplicht of vrijwillig.

Werktijden
De tuinvrijwilliger is aanwezig volgens een van tevoren afgesproken rooster. en werkt in principe één à twee ochtenden per week.

Reageren
Direct reageren? Dat kan met dit online formulier.

 

 

Nachtvrijwilliger in Academisch Hospice Demeter
In Hospice Demeter werken vrijwilligers en professionals samen aan een optimale begeleiding en sfeer in de zorg rondom het levenseinde. Als nachtvrijwilliger slaap je in het hospice en word je, indien nodig, gewekt door de verpleegkundige om te ondersteunen in de zorg voor patiënten en naasten. De vier Demeter-kernwaarden Respectvol, Deskundig, Vernieuwend en Huiselijk zijn het uitgangspunt voor al ons handelen.

Werkzaamheden
– Samen met verpleegkundige/zorgkundige een patiënt helpen bij een transfer, toiletgang of verzorging.
– Nabijheid bieden aan een angstige of onrustige patiënt.
– Gastvrij ontvangen en ondersteunen van naasten die in huis zijn of komen.
– Waken bij een patiënt in de stervensfase of het verlenen van de laatste zorg na overlijden van een patiënt. Dit zal altijd in samenwerking en overleg met de verpleegkundige zijn.

Wat is er nodig om zorgvrijwilliger in Hospice Demeter te kunnen zijn?
Als nachtvrijwilliger in Hospice Demeter toon je betrokkenheid en ben je loyaal aan de vier Demeter-kernwaarden, zoals hierboven genoemd. Belangrijke eigenschappen van de nachtvrijwilliger vinden wij: integriteit, zorgzaamheid met aandacht voor details en flexibiliteit.
Ervaring in de zorg is geen vereiste. Zowel jong als oud is welkom als nachtvrijwilliger.
Alle aspirant-vrijwilligers volgen verplicht alle bijeenkomsten van het Demeter KeK-introductieprogramma alvorens zij starten met de inwerkperiode.

Wat biedt Hospice Demeter?
– Betekenisvol werk in een prettige, leerzame en inspirerende omgeving.
– Het Demeter ‘Kennis en Kunde introductieprogramma’ (KeK), als basis voor het werken binnen het Hospice Demeter. Met hierin aandacht voor diverse relevante thema’s en training van specifieke vaardigheden.
– Voor vrijwilligers die al langer in Hospice Demeter werken en voor vaste medewerkers zijn er ook KeK-programma’s en thema- of projectbijeenkomsten, workshops en vaardigheidstrainingen. Deze zijn wisselend verplicht of vrijwillig.
– Zinvolle bijeenkomsten om specifieke situaties te bespreken met andere medewerkers vanuit Hospice Demeter, een zogenaamd. moreel beraad.

Werktijden
– De nachtvrijwilliger is aanwezig volgens een van tevoren opgesteld rooster.
– De nachtdienst is van 23:00-8:00 uur.
– tussen 23.30 en 7.00 uur slaapt de zorgvrijwilliger, maar kan gewekt worden om de verpleegkundige te ondersteunen in de patiëntenzorg.
– De nachtvrijwilliger werkt in principe één dienst per 1 à 2 weken + één weekenddienst per 4 weken. Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling van diensten tijdens feestdagen.

Vergoeding
Voor de nachtdiensten kun je een vrijwilligersvergoeding ontvangen volgens de richtlijnen van de Belastingdienst.

Reageren
Direct reageren? Dat kan met dit online formulier.

 

 

Zorgvrijwilliger in Academisch Hospice Demeter
In Hospice Demeter werken vrijwilligers en professionals samen aan een optimale begeleiding en sfeer in de zorg rondom het levenseinde. Als zorgvrijwilliger ondersteun je de verpleegkundige en zorgkundige in het verzorgen van de patiënt, door het verrichten van verzorgende en licht huishoudelijke werkzaamheden. Tevens draag je, in overleg met de verpleegkundige en zorgkundige, waar nodig bij aan de ondersteuning en begeleiding van de patiënt en naasten. De vier Demeter-kernwaarden Respectvol, Deskundig, Vernieuwend en Huiselijk zijn het uitgangspunt voor al ons handelen.

‘Er zijn’ als zorgvrijwilliger in Hospice Demeter
De belangrijkste invulling van de rol als zorgvrijwilliger vertaalt zich naar het respectvol ‘er zijn’ voor de patiënt, zoals door middel van een gesprek, een luisterend oor, het geven van een ontspannende handinwrijving of door alleen maar in stilte nabijheid te geven aan een patiënt. De patiënt geeft zelf aan waar hij behoefte aan heeft. Daarnaast werkt de zorgvrijwilliger nauw samen met de verpleegkundige en zorgkundige in verschillende diensten gedurende de dag en geeft hierbij ondersteuning in de lichamelijke verzorging van de patiënt, alsmede in licht huishoudelijke werkzaamheden:

Lichamelijke verzorging van de patiënt:
– Samen met verpleegkundige/zorgkundige de dagelijkse lichamelijke verzorging geven.
– Samen met verpleegkundige/zorgkundige de patiënt helpen bij de toiletgang.
– Ondersteuning bij eten en drinken.
– Helpen bij het aan- en uitkleden.
– Helpende hand bij het in- en uit bed gaan.
– Begeleiden van de patiënt in het mobiliseren met bijvoorbeeld rollator of rolstoel.

Licht huishoudelijke werkzaamheden:
– Bed van de patiënt verschonen.
– Ondersteuning bieden rondom klaarmaken maaltijden voor de patiënt.
– Het opruimen van de patiëntenkamer, in overleg met de patiënt.
– Verzorgen van de bloemen op de patiëntenkamer, in overleg met de patiënt.

Tevens ben je als zorgvrijwilliger betrokken in de zorg voor de patiënt in de stervensfase. Zoals bijvoorbeeld rondom het waken bij een patiënt of het verlenen van de laatste zorg na overlijden van een patiënt, altijd in samenwerking en overleg met de verpleegkundige/zorgkundige.

Wat is er nodig om zorgvrijwilliger in Hospice Demeter te kunnen zijn?
Als zorgvrijwilliger in Hospice Demeter toon je betrokkenheid en ben je loyaal aan de vier Demeter-kernwaarden, zoals hierboven genoemd. Belangrijke eigenschappen van de zorgvrijwilliger vinden wij: integriteit, zorgzaamheid met aandacht voor details en flexibiliteit.
Ervaring in de zorg is geen vereiste. Zowel jong als oud is welkom als zorgvrijwilliger.
Alle aspirant-vrijwilligers volgen verplicht alle bijeenkomsten van het Demeter KeK-introductieprogramma alvorens zij starten met de inwerkperiode.

Wat biedt Hospice Demeter?
– Betekenisvol werk in een prettige, leerzame en inspirerende omgeving.
– Het Demeter ‘Kennis en Kunde introductieprogramma’ (KeK), als basis voor het werken binnen het Hospice Demeter. Met hierin aandacht voor diverse relevante thema’s en training van specifieke vaardigheden.
– Voor vrijwilligers die al langer in Hospice Demeter werken en voor vaste medewerkers zijn er ook KeK-programma’s en thema- of projectbijeenkomsten, workshops en vaardigheidstrainingen. Deze zijn wisselend verplicht of vrijwillig.
– Zinvolle bijeenkomsten om specifieke situaties te bespreken met andere medewerkers vanuit Hospice Demeter, een zogenaamd. moreel beraad.

Werktijden
– De zorgvrijwilliger is aanwezig volgens een van tevoren opgesteld rooster.
– Verschillende diensten zijn in overleg mogelijk: ochtenddienst van 8:00-13:00 uur, avonddienst van 19:30-23:00 uur en/of nachtdienst van 23:00-8:00 uur.
– ‘s Nachts slaapt de zorgvrijwilliger, maar kan gewekt worden om de verpleegkundige te ondersteunen in de patiëntenzorg. Zie ook “nachtvrijwilliger”.
– De zorgvrijwilliger werkt in principe één dienst per 1 à 2 weken + één weekenddienst per 4 weken. Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling van diensten tijdens feestdagen.

Vergoeding
Enkel voor nachtdiensten kun je een vrijwilligersvergoeding ontvangen volgens de richtlijnen van de Belastingdienst.

Reageren
Direct reageren? Dat kan met dit online formulier.

 

 

Hospitality vrijwilliger in Academisch Hospice Demeter
In Hospice Demeter werken vrijwilligers en professionals samen aan een optimale begeleiding en sfeer in de zorg rondom het levenseinde. Als hospitality vrijwilliger draag je zorg voor de gastvrijheid van en huiselijke sfeer in Demeter in het belang van de patiënt en naasten. De vier Demeter-kernwaarden Respectvol, Deskundig, Vernieuwend en Huiselijk zijn het uitgangspunt voor al ons handelen.

Werkzaamheden:
– Het ontvangen van patiënten, naasten en bezoekers van Hospice Demeter.
– Zorgen voor koffie, thee en dagverse soep.
– Zorgen voor een prettige, huiselijke sfeer, door attentie voor kaarsjes, bloemen, muziek en het opgeruimd houden van de gemeenschappelijke ruimtes in Hospice Demeter.

Wat is er nodig om hospitality vrijwilliger in Hospice Demeter te kunnen zijn?
– Als hospitality vrijwilliger in Hospice Demeter toon je betrokkenheid en ben je loyaal aan de vier Demeter-kernwaarden, zoals hierboven genoemd. Belangrijke eigenschappen van de hospitality vrijwilliger vinden wij: integriteit, gastvrijheid met aandacht voor details en flexibiliteit.
– Zowel jong als oud is welkom alshospitality vrijwilliger.
– Alle aspirant-vrijwilligers volgen verplicht alle bijeenkomsten van het Demeter KeK-introductieprogramma alvorens zij starten met de inwerkperiode.

Wat biedt Hospice Demeter?
– Betekenisvol werk in een prettige, leerzame en inspirerende omgeving.
– Het Demeter ‘Kennis en Kunde introductieprogramma’ (KeK), als basis voor het werken binnen het Hospice Demeter. Met hierin aandacht voor diverse relevante thema’s en training van specifieke vaardigheden.
– Voor vrijwilligers die al langer in Hospice Demeter werken en voor vaste medewerkers zijn er ook KeK-programma’s en thema- of projectbijeenkomsten, workshops en vaardigheidstrainingen. Deze zijn wisselend verplicht of vrijwillig.
– Zinvolle bijeenkomsten om specifieke situaties te bespreken met andere medewerkers vanuit Hospice Demeter, een zogenaamd moreel beraad.

Functies en werktijden
De hospitality vrijwilliger is aanwezig volgens een van tevoren opgesteld rooster.
Verschillende functies en diensten zijn in overleg mogelijk:
– Ontbijtvrijwilliger: 8.00-11.00 uur
– Gastvrouw/-heer: 9.00-13.00, 12.45-17.00, 16.30-19.30 uur
– Kookvrijwilliger: 15.00-19.00 uur, zie “oproep kookvrijwilliger”
De hospitality vrijwilliger werkt in principe één dienst per 1 à 2 weken + één weekenddienst per 4 weken. Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling van diensten tijdens feestdagen.

Reageren
Direct reageren? Dat kan met dit online formulier.

 

Kookvrijwilliger in Academisch Hospice Demeter
In Hospice Demeter werken vrijwilligers en professionals samen aan een optimale begeleiding en sfeer in de zorg rondom het levenseinde. De functie kookvrijwilliger valt onder de hospitality. Als kookvrijwilliger zorg je voor een dagverse maaltijd op maat voor de patiënten in Hospice Demeter. De vier Demeter-kernwaarden Respectvol, Deskundig, Vernieuwend en Huiselijk zijn het uitgangspunt voor al ons handelen.

Werkzaamheden:
– Na overleg met de verpleegkundige inventariseren van de eetwensen van de patiënten.
– Boodschappen doen bij de lokale ondernemers in De Bilt.
– Bereiden van de maaltijd en een hapje vooraf.
– Uitserveren van de maaltijd.
– Zorgen voor een schone, opgeruimde keuken.

Wat is er nodig om kookvrijwilliger in Hospice Demeter te kunnen zijn?
– Als kookvrijwilliger in Hospice Demeter toon je betrokkenheid en ben je loyaal aan de vier Demeter-kernwaarden, zoals hierboven genoemd. Belangrijke eigenschappen van de kookvrijwilliger vinden wij: integriteit, flexibiliteit en koken en serveren met aandacht voor de beleving.
– Zowel jong als oud is welkom als kookvrijwilliger.
– Alle aspirant-vrijwilligers volgen verplicht alle bijeenkomsten van het Demeter KeK-introductieprogramma alvorens zij starten met de inwerkperiode.

Wat biedt Hospice Demeter?
– Betekenisvol werk in een prettige, leerzame en inspirerende omgeving.
– Het Demeter ‘Kennis en Kunde introductieprogramma’ (KeK), als basis voor het werken binnen het Hospice Demeter. Met hierin aandacht voor diverse relevante thema’s en training van specifieke vaardigheden.
– Voor vrijwilligers die al langer in Hospice Demeter werken en voor vaste medewerkers zijn er ook KeK-programma’s en thema- of projectbijeenkomsten, workshops en vaardigheidstrainingen. Deze zijn wisselend verplicht of vrijwillig.

Werktijden
De kookvrijwilliger is aanwezig volgens een van tevoren opgesteld rooster.
De dienst is van 15.00-19.00 uur. Het is mogelijk om samen met een collega kookvrijwilliger te koken.
De kookvrijwilliger werkt in principe één dienst per 1 à 2 weken + één weekenddienst per 4 weken. Daarnaast wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling van diensten tijdens feestdagen.

Reageren
Direct reageren? Dat kan met dit online formulier.

Pin It on Pinterest

Share This