Selecteer een pagina

Klachtenprocedure

Demeter hanteert een klachtenprocedure geheel in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het oplossen van een klacht begint met het gesprek over het probleem met u en een van de medewerkers. Hierbij informeren we onze, onafhankelijke, klachtenfunctionaris. Hij volgt en bewaakt het proces.

Wanneer deze eerste opvang voor u niet het gewenste resultaat oplevert neemt onze klachtenfunctionaris het over en hij zal bemiddelen of u begeleiden in het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie Zorg te Den Haag.

De klachtenfunctionaris zal ook nagaan of uw klacht gemeld moet worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). U kunt overigens zowel bij de klachtenfunctionaris als bij de geschillencommissie als bij de inspectie ook zelf rechtstreeks uw klacht indienen

De klachtenfunctionaris voor Demeter is mw. Karin Somhorst van the Lighthouse-training en advies. Zij voldoet aan de eisen op het gebied van kennis en vaardigheden die de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg (VKIG) stelt.

Via het formulier hieronder kunt u uw klacht eenvoudig indienen. Het wordt automatisch verzonden naar Bernard Vos (locatie manager) en Karin Somhorst (klachtenfunctionaris). In eerste instantie zal Bernard Vos contact met u opnemen.

Onze klachtenprocedure is uitgewerkt in het Klachtreglement Stichting Academisch hospice Demeter. Deze kunt u hieronder downloaden.

Klachtreglement Demeter.pdf

Klachtenformulier

 

Pin It on Pinterest

Share This