Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen

Is er een wachtlijst?

Ja, vaak is er een wachtlijst. Wanneer er een plaats beschikbaar komt beoordelen we bij wie de noodzaak tot opname het hoogst is. Deze persoon wordt dan uitgenodigd om zich te laten opnemen.

Wanneer is er een herdenkingsbijeenkomst?

De herdenkingsbijeenkomst houden we ieder jaar. De datum wisselt jaarlijks. Nabestaanden ontvangen een schriftelijke uitnodiging via de eerste contactpersoon bij opname. Wanneer de uitnodiging naar een ander adres gestuurd moet worden, kunt u dit doorgeven via herdenken@hospicedemeter.nl 

De eerstvolgende herdenkingsbijeenkomst is op 6 oktober 2021, onder voorbehoud van de coronasituatie. 

 

Wie kan een patiënt aanmelden?

Een patiënt kan aangemeld worden door de patiënt zelf, een naaste of door een verwijzer. Wanneer patiënt of naaste aanmeldt, dan wordt door de zorgcoördinator contact opgenomen met de huisarts of specialist voor aanvullende gegevens.

 

Wat neem ik mee als ik word opgenomen?
  • Identiteitsbewijs (deze moet gedurende de opname bij u blijven in het hospice)
  • Zorgpas
  • Medicatie die u op dit moment gebruikt.
  • Zorgmaterialen en hulpmiddelen die u gebruikt
  • Kleding voor overdag
  • Nachtkleding
  • Ochtendjas en pantoffels
  • Toiletartikelen
  • Persoonlijke eigendommen om uw kamer uw eigen sfeer te geven en ter ontspanning
  • Mobiele telefoon, er is geen vaste telefoon op uw kamer
Kan ik een keer komen kijken?

Demeter geeft geen rondleidingen in algemene zin.
Als u of uw naaste binnenkort opgenomen wordt is een oriënterend bezoek mogelijk.
Belt u daarvoor met het hospice om een afspraak te maken.

 

Staat uw vraag er niet bij?

Pin It on Pinterest

Share This