[23 november, Jakarta, Gon Uyttewaal en Cathelijne Verboeket]

Religie is in Indonesië verweven met het dagelijks leven van de mensen, ook in de zorg. Het merendeel van de verpleegkundigen in onze groep is Moslim, een paar zijn Protestants. De Moslims bidden vijf keer per dag en hiervoor wordt ruimte gemaakt zowel qua tijd als ook fysieke ruimte. Religie steunt veel mensen in het omgaan met en accepteren van hun ziekte, het bidden helpt hen hierbij. Naast de Islam en het Christendom, is er ook het Boeddhisme en Hindoeïsme. De verpleegkundigen gaan op een respectvolle manier om met de verschillende godsdiensten. De spirituele dimensie is hier vooral gekoppeld aan religie. Het waarom van de ziekte en het lijden daarbij wordt meer gedragen en geaccepteerd vanuit de overtuiging dat hun God dit zo gewild heeft.

Pin It on Pinterest

Share This