Selecteer een pagina

Online behandeling met wetenschappelijk onderzoek voor nabestaanden van wie een dierbare is overleden tijdens de coronacrisis
De ingrijpende omstandigheden van een overlijden tijdens de coronacrisis, zoals moeilijkheden bij het afscheid nemen van de dierbare en gebrek aan sociale steun, kunnen de verwerking bemoeilijken. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en eenzaamheid die de rouw blokkeren.
De Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen bieden de mogelijkheid tot een online behandeling van acht weken. Deze behandeling wordt gekoppeld aan onderzoek naar het effect van dit soort rouwhulp.

De behandeling bestaat uit een therapie (zg. cognitieve gedragstherapie) die speciaal is gericht op rouw na het overlijden van een dierbare tijdens de coronacrisis. De behandeling wordt aangeboden via het internet en wordt ondersteund door een therapeut via e-mailcontact. De behandeling neemt circa twee uur per week in beslag en duurt in totaal acht weken. In de behandeling kunnen onder meer posttraumatische stress, verstoorde rouw en depressieklachten aan bod komen. Voor en na de behandeling wordt een telefonisch interview afgenomen. De kosten voor deelname bestaan uit uw eigen risico bij uw zorgverzekering (voor zover dat eigen risico niet al voor andere zorgkosten is aangesproken). Voor deelname is een verwijzing van de huisarts nodig.

Wie kunnen deelnemen?
U dient 18 jaar of ouder te zijn en ten minste drie maanden geleden een dierbare te hebben verloren tijdens de coronacrisis (periode maart 2020 tot heden) en behoefte te hebben aan hulp. Aan de hand van een telefonisch interview wordt vastgesteld of de behandeling voor u geschikt is. U kunt zich aanmelden voor het onderzoek via de website www.rouwencorona.nl of door te mailen naar info@rouwencorona.nl

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoekster drs. Lyanne Reitsma (info@rouwencorona.nl of 06-22299573) of download the flyer Online rouwbehandeling

Online rouwbehandeling.pdf

Pin It on Pinterest

Share This