Selecteer een pagina

Op 17 maart vond de 2e Consortium bijeenkomst Midden Nederland plaats: ruim 60 professionals kozen speerpunten en doelgroepen voor de komende 5 jaren. De doelgroepen waaraan het Consortium aandacht wil geven in ontwikkelingsprojecten betreffen mensen (en hun naasten) met dementie en mensen met kanker. Daarnaast zijn er in Midden Nederland ‘koplopers’ m.b.t. Palliatieve Zorg voor mensen die GGZ behoeven (palliatieve zorg unit Amersfoort) en kinderen met kanker vanuit het nieuwe landelijke Maxima Centrum.
Het zorgdragen voor betere communicatie in de vorm van ‘warme overdracht’ is een van de speerpunten voor projectmatige aandacht voor alle doelgroepen in het komend jaar.

Pin It on Pinterest

Share This