Selecteer een pagina

Persbericht

Utrecht, 19 november 2015

KWALITEITSKEURMERK PREZO VOOR HOSPICEZORG GELANCEERD

Op 18 november heeft Janneke Koningswoud, voorzitter van Associatie Hospicezorg Nederland, het eerste exemplaar van het PREZO Hospicezorg kwaliteitssysteem in ontvangst genomen. Dit instrument heeft de Associatie samen met Stichting Perspekt ontwikkeld. Het maakt het voor organisaties in de palliatieve zorg mogelijk aan te tonen dat zij een verantwoorde ondernemer zijn die verantwoorde zorg en ondersteuning levert. Hierbij staat de interactie tussen de zorgprofessional, de patiënt en zijn naasten centraal. Vanaf 2016 kunnen organisaties zich onafhankelijk laten toetsen om het keurmerk voor PREZO Hospicezorg te bemachtigen.

Kwaliteit

Het nieuwe PREZO kwaliteitssysteem is zowel voor hospices, palliatieve units in verpleeghuizen als voor gespecialiseerde thuiszorgteams toepasbaar. Associatie Hospicezorg Nederland gaf Perspekt opdracht het PREZO kwaliteitssysteem voor de Hospicezorg te ontwikkelen. Janneke Koningswoud, voorzitter van de Associatie hierover: “Wij willen het voor organisaties in de palliatieve sector mogelijk maken zich zichtbaar te onderscheiden op kwaliteit. Dit was eerder mogelijk met een keurmerk gebaseerd op HKZ, maar deze voldoet door de focus op processen en protocollen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het PREZO Hospicezorg kwaliteitssysteem én keurmerk voldoet daar wel aan.” Koningswoud vervolgt: “Belangrijk uitgangspunt van PREZO Hospicezorg is het ondersteunen van kwaliteit van leven en sterven van de patiënt. De wensen en mogelijkheden van de patiënt en diens naasten zijn leidend. Dat is precies wat je binnen een hospice nastreeft en wat de patiënt en zijn naasten verwachten.”

PREZO

PREZO is reeds een gangbaar werk- en denkmodel in andere sectoren binnen de zorg, zoals de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg.Organisaties die volgens PREZO werken, gaan de dialoog aan met hun cliënt. Ze zetten binnen structuren en processen de uitkomsten voor deze persoon centraal. Dit cliëntgerichte werken borgen ze middels een persoonlijk dossier, de informatie en communicatie met de cliënt en naasten, alsook de aandacht voor cliëntveiligheid. Wanneer ze hun prestaties vervolgens onafhankelijk laten toetsen, kunnen organisaties in de zorg een PREZO kwaliteitskeurmerk behalen”, aldus Nicolien van den Berg, directeur/bestuurder van Perspekt.

De eerste hospices hebben zich al bij de Associatie gemeld om het PREZO keurmerk voor de Hospicezorg te bemachtigen. Zij zullen in januari en februari 2016 worden getoetst.

Geïnteresseerde en bij de Associatie Hospicezorg Nederland aangesloten hospices kunnen toetsing voor het keurmerk via de Associatie aanvragen bij Jaap Gootjes [j.gootjes@kuria.nl]. Andere organisaties worden gevraagd zich eerst als aspirant lid aan te melden bij de Associatie [www.ahzn.nl].

Pin It on Pinterest

Share This