Selecteer een pagina

In de afgelopen periode zijn weer een aantal nieuwe onderzoeken gestart.

Allereerst is op 1 oktober 2017 het landelijke project “HOPEVOL” van start gegaan. HOPEVOL staat voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt.

Daarnaast is per 1 januari 2018 het project “INZICHT” van start gegaan. INZICHT staat voor INitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg.

Bijgaand vindt u een overzicht van de lopende onderzoeken binnen deze projecten en de betrokken onderzoekers. 

2018 Projecten Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht en consortium Septet.pdf

Pin It on Pinterest

Share This