Selecteer een pagina

Hospice Demeter is op 1 juni gevisiteerd door een 3-koppig auditteam. In de reflecties zijn onze excellente zorg, structuur van deskundigheidsbevordering, origineel onderzoek en ontwikkeling positief gewaardeerd. Pas in augustus wordt de slotrapportage verwacht. Daarna wordt de hernieuwde registratie in het Perspekt-register zichtbaar.

Een volgende stap is deelname van Hospice Demeter aan de pilot PREZO Hospicezorg, een vernieuwde methodiek voor toetsing van hospicezorg. De PREZO Hospicezorg onderscheidt drie onderdelen:
1) zelfstandige hospices, 2) palliatief terminale units in verpleeghuizen en 3) specialistische thuiszorgteams die in thuis of in een bijna thuis huis hospicezorg verlenen.
Het Cirkelteam De Bilt/Bilthoven gaat zich bij wijze van pilot laten toetsen voor de derde categorie met aandacht voor de ondersteunende zorg in de lokale keten. De toetsing zal op 7 juli a.s. plaats vinden.

Pin It on Pinterest

Share This