Selecteer een pagina

Recent is het artikel van Danielle Zweers en collega`s gepubliceerd in International Journal of Nursing Studies, getiteld: “Non-pharmacological nurse-led interventions to manage anxiety in patients with advanced cancer: A systematic literature review”. Daniëlle is promovenda leerstoel hospicezorg en oncologieverpleegkundige bij UMC Utrecht.

Middels een uitgebreide zoektocht in de literatuur zijn er 7 studies geïncludeerd die het effect van verpleegkundige interventies meten ten aanzien van angst ervaren door patiënten met kanker in de palliatieve fase. Twee studies laten daadwerkelijk een verbetering zien in het ervaren van angst in vergelijking met de controle groep. Ondanks de beperkte beschikbaarheid en de matige kwaliteit van de geïncludeerde studies speelt de verpleegkundige een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van angst en zelfs in specifieke psychotherapeutische interventies. Deze resultaten, samen met de resultaten die voortvloeien uit het onderzoek naar angst in relatie tot andere symptomen en wat verpleegkundigen weten, doen en nodig hebben in de zorg voor patiënten met angst, vormen de basis voor de ontwikkeling van een set aan verpleegkundige interventies. Deze set kan verpleegkundigen, maar ook andere professionals, ondersteuning bieden in de dagelijkse zorg voor patiënten met angst.

Het hele artikel kun u hier lezen.

Pin It on Pinterest

Share This