Selecteer een pagina

Dit weekeinde was Kopenhagen het toneel van het tweejaarlijks praktijkcongres van de European Association of Palliative Care. Dit jaar een record aantal deelnemers. Het congres biedt de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen met ongeveer 3000 collega’s uit binnen en buitenland. Gedurende drie dagen werden bijna 1000 posters gepresenteerd en zo’n 100 presentaties gehouden. Een verscheidenheid aan onderwerpen en thema’s rond palliatieve zorg in het algemeen, maar ook hospicezorg in het bijzonder.

De bijdrage namens Academisch Hospice Demeter en de Leerstoel Hospicezorg bestonden uit 2 posters en een presentatie verzorgd door Danielle Zweers en Everlien de Graaf.

Tijdens de posterpresentaties werd van gedachten gewisseld over het gebruik van meetinstrumenten om angst bij patiënten in hospicezorg te signaleren en monitoren. Daarnaast werden de resultaten van het Cirkelteam project gepresenteerd.

De presentatie van Everlien de Graaf bestond uit een weergave van het onderzoek naar symptoomlijden bij oudere patiënten in hospicezorg. De volledige resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd en te vinden onder Kennisthema/Onderzoek Symptomen van patiënten in hospicezorg.

 

Pin It on Pinterest

Share This