Een waardig levenseinde is momenteel een veelbesproken thema in de media. Meestal gaat het dan over euthanasie en palliatieve sedatie. Toch overlijden de meeste mensen op een waardige manier zonder dat deze ingrepen nodig zijn. Hier is weinig aandacht voor en dat is jammer, omdat het sterfproces voor veel mensen iets onbekends is en angst oproept. Vandaar dat ‘Pal voor u’ het themaboekje ‘Wat als je je leven verliest’ heeft uitgebracht. In dit boekje worden de keuzes rondom het levenseinde uiteengezet.

Bron: www.vptz.nl

Pin It on Pinterest

Share This