Selecteer een pagina

Uitnodiging voor de tweede SEPTET bijeenkomst
Dinsdag 17 maart 2015 van 18:00 – 20:30 uur
Rode Zaal Careyn Rosendael, Indusdreef 5 te Utrecht
Van 18.00 – 18.30 uur is er inloop met soep en broodjes.

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg Palliantie is van start gegaan en in Midden-Nederland wordt dat vormgegeven in SEPTET, het samenwerkingsverband van zeven netwerken palliatieve zorg. 

Partijen hebben de intentie uitgesproken om de palliatieve zorg in de regio verder te verbeteren. In SEPTET worden zorg & consultatie, onderzoek & ontwikkeling, onderwijs & deskundigheidsbevordering en maatschappelijke zichtbaarheid met elkaar verbonden. Inmiddels is de samenwerking tussen de netwerken palliatieve zorg, het IKNL en het UMC Utrecht vastgelegd in een intentieverklaring tot samenwerking. Verder is er de eerste subsidieaanvraag, voor de opbouw van het samenwerkingsverband in 2015, goedgekeurd door ZonMw. Hierin zijn zaken benoemd als het verder verstevigen van de samenwerking, implementatie van Goede Voorbeelden palliatieve zorg en het inbedden van palliatieve zorg in de basisopleidingen.

We zijn blij met de toekenning en willen graag samen met u plannen maken voor de toekomst! Daarover willen we met u in gesprek op 17 maart.

De agenda voor deze bijeenkomst is als volgt:

1.  Inloop met soep en broodjes
2. Welkom – Saskia Teunissen
3. Een concreet plan voor borging van de samenwerking tussen kerngroepen van partners – Saskia Teunissen
Om er zeker van te zijn dat de samenwerking ook na afloop van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg voortgezet wordt, heeft ZonMw om dit plan gevraagd. Wij hebben hier vast onze gedachten over laten gaan en willen u graag meenemen in deze gedachten. Uiteraard zijn wij benieuwd wat u hiervan vindt. Uw opmerkingen nemen wij mee in onze reactie naar ZonMw en de uiteindelijke organisatiestructuur.
4. Een sterkte/zwakte-analyse van de ontwikkeling van palliatieve zorg in de regio – Margriet Wanders
ZonMw heeft om deze analyse gevraagd. Inzicht in de krachten en de zwakke punten in de regio is van belang bij het kiezen van een richting voor de toekomst. In deze presentatie wordt deze sterkte/zwakte-anlyse gepresenteerd.
5. Samen keuzes maken voor de toekomst – Saskia Teunissen
In deze fase is het belangrijk om met elkaar richting te kiezen. Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg zijn vier thema’s bepaald. Het is belangrijk om met elkaar een of twee thema’s te kiezen waar wij ons in de regio op willen focussen. Daarnaast is het ook belangrijk om gezamenlijk te bepalen op welke doelgroep wij ons willen richten. Tijdens dit programma-onderdeel kan iedereen zijn inbreng leveren en zullen we met zijn allen een keuze maken.
6. Afsluiting

Wij hopen u allen te ontmoeten op 17 maart. U kunt zich uiterlijk 16 maart tot 12:00 uur aanmelden bij Gineke Verweij: g.verweij@iknl.nl

Met hartelijke groeten,
Margriet Wanders, namens de Netwerken Palliatieve Zorg regio Utrecht
Saskia Teunissen, hoogleraar hospicezorg, namens het Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht
Inge van Trigt en Marjolein van Meggelen, namens IKNL regio Utrecht

Pin It on Pinterest

Share This