Herdenkingsbijeenkomst woensdag 8 april 20.00 uur

Ieder voorjaar organiseert hospice Demeter een herdenkingsbijeenkomst in ‘de Woudkapel‘ in Bilthoven om alle mensen die in het afgelopen jaar in het hospice verbleven en zijn overleden, gezamenlijk met naasten en medewerkers, te herdenken. Dit jaar op 8 april om 20.00...

15 september Fietsen voor het Mauritshuys

Het Mauritshuys wordt een plek voor gespecialiseerde zorg voor individuele ALS-patiënten. Daarom organiseert Lions Club De Bilt-Bilthoven op zondag 15 september 2019 Fietsen voor het Mauritshuys. Lees meer

27 Juni De Blijham lezing

De Blijham lezing is de jaarlijkse publiekslezing vanuit academisch hospice Demeter. Het doel van de lezing is kennis en informatie uit te wisselen over belangrijke thema’s in de zorg voor mensen met een levensbedreigende ziekte die niet meer kunnen genezen. Lees...

VWS lanceert website overpalliatievezorg.nl

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Deze vorm van zorg en hulp is gericht op mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden. Met het concept ‘Ik...

Het Mauritshuys

Tijdelijke zorg voor mensen met ALS Het Mauritshuys wordt een plek waar door Academisch Hospice Demeter in De Bilt tijdelijk gespecialiseerde zorg wordt gegeven aan individuele ALS-patiënten. Dit om hen zelf en hun naasten/mantelzorgers tijdelijk te ontzorgen, de kans...

Pin It on Pinterest