15 september Fietsen voor het Mauritshuys

Het Mauritshuys wordt een plek voor gespecialiseerde zorg voor individuele ALS-patiënten. Daarom organiseert Lions Club De Bilt-Bilthoven op zondag 15 september 2019 Fietsen voor het Mauritshuys. Lees meer

27 Juni De Blijham lezing

De Blijham lezing is de jaarlijkse publiekslezing vanuit academisch hospice Demeter. Het doel van de lezing is kennis en informatie uit te wisselen over belangrijke thema’s in de zorg voor mensen met een levensbedreigende ziekte die niet meer kunnen genezen. Lees...

VWS lanceert website overpalliatievezorg.nl

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Deze vorm van zorg en hulp is gericht op mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden. Met het concept ‘Ik...

Het Mauritshuys

Tijdelijke zorg voor mensen met ALS Het Mauritshuys wordt een plek waar door Academisch Hospice Demeter in De Bilt tijdelijk gespecialiseerde zorg wordt gegeven aan individuele ALS-patiënten. Dit om hen zelf en hun naasten/mantelzorgers tijdelijk te ontzorgen, de kans...

OPEN TUIN op 12 oktober

12 oktober bent u, in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, van harte welkom in de tuin van Hospice Demeter om te zien wat de meerwaarde van een tuin voor een hospice is. Hospice Demeter heeft met dank aan de Sint Hubertusstichting en Stichting...

Demo USD-4D

Zelf het Utrecht Symptoom Dagboek invullen Als patiënten in de palliatieve fase de ruimte krijgen om zelf prioriteiten te benoemen, kan de laatste levensfase naar eigen wens en behoefte invulling krijgen. Daarvoor ontwikkelden Academisch Hospice Demeter, Universiteit...

Pin It on Pinterest