Selecteer een pagina

Ieder voorjaar organiseert hospice Demeter een herdenkingsbijeenkomst in ‘de Woudkapel‘ in Bilthoven om alle mensen die in het afgelopen jaar in het hospice verbleven en zijn overleden, gezamenlijk met naasten en medewerkers, te herdenken. Dit jaar op 8 april om 20.00 uur. De herdenkingsbijeenkomst krijgt vorm door woord, zang en ritueel zonder dat er sprake is van een specifiek religieus karakter. Wij willen in een warm samenzijn ruimte maken voor ieders eigen wijze van herdenken.
Centrale plaats neemt het ritueel ‘de naam en de steen’ in, geïnspireerd door het lied ’de Steen’ van Bram Vermeulen. Tijdens het ritueel worden twee stenen met daarop de naam van de overledene aan de nabestaande(n) overhandigd. Eén steen is een geste van troost van het Demeter team voor de nabestaande(n). De tweede steen gaat terug naar Demeter en krijgt een plaats in het speciaal hiervoor ontworpen labyrint in de prachtige tuin van Demeter.
Nabestaanden worden schriftelijk uitgenodigd voor de herdenkingsbijeenkomst via het postadres van de eerste contactpersoon tijdens de opname. Wanneer u de uitnodiging liever op een ander adres of extra adres ontvangt, kunt u dat laten weten aan de commissie herdenken: herdenken@hospicedemeter.nl. Vermeld in dan s.v.p. zowel uw eigen naam als de naam van de patiënt in uw bericht.

Pin It on Pinterest

Share This