Selecteer een pagina

Onderwijs / Onderwijspakket spirituele zorg

Van theorie naar de praktijk van de hospicezorg

Inhoud

Een praktijkgericht onderwijspakket voor deelnemers

  • Theorie: richtlijnen, modellen en kaders
  • Het concept spirituele zorg
  • Spirituele zorg in de praktijk
  • Verdiepingsmateriaal

Doelgroep

Multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn.

Doelen

Samen nadenken over spirituele zorg en twee competenties ontwikkelen.
De autobiografische competentie → vanuit je eigen levensverhaal je verhouden tot de ander.
De biografische competentie → professioneel omgaan met het levensverhaal van de zorgvragende mens.
Deze competenties leiden tot de bewustwording van grenzen van de gespreksvoering.

Methode

Verlies, dood en rouw in relatie tot jezelf.
Herkennen van betekenislagen.
Herkennen van gespreksthema’s.

Resultaten

Vanuit een helder en toetsbaar kader spirituele zorg verlenen.
Ondersteunen van de behoefte in het existentiële zijn.
Een door de patiënt ervaren bijdrage leveren aan rust en ruimte om ‘innerlijke ruimte’ te bereiken.
Gericht zorg dragen voor kwaliteit van leven, rouwen en sterven.

Onderbouwing

Ars moriendi-model (Leget, 2003)
Pastorale competentie-model (Kievit-Lamens, 2011)
Richtlijn spirituele zorg (IKNL Pallialine, 2010)
Richtlijn rouw (IKNL Pallialine, 2010)
Utrecht Symptoom Dagboek Vier-Dimensioneel als meetinstrument (EPZ Utrecht, AHZN, VGVZ, 2015)

Bestellen

Voor vragen en bestellen van het Onderwijspakket Spirituele Zorg, mail naar cahier@hospicedemeter.nl.
Het onderwijspakket voor trainers bestaat uit een exemplaar voor trainers en een exemplaar voor deelnemers. De kosten hiervan zijn €40,00, exclusief verzendkosten.
Extra losse exemplaren voor deelnemers kosten €20,00 per stuk, exclusief verzendkosten.

Pin It on Pinterest

Share This