Onderzoek / Hospicezorg Nederland

Hospicezorg Nederland

Hospicezorg is multidimensionele zorg aan patiënten in de palliatief terminale fase, verleend door een multidisciplinair team van formele en informele zorgverleners. Het concept hospicezorg is betrekkelijk nieuw in Nederland. Vanaf de jaren tachtig ontstonden veelal kleine initiatieven, vormgegeven naar Engels voorbeeld. Het is op dit moment niet duidelijk hoe hospices in Nederland het concept hospicezorg vormgeven. Daarnaast is onduidelijk welke competenties zorgverleners in hospices hiervoor bezitten. Inzicht in de wijze waarop hospicezorg wordt vormgegeven draagt bij aan de ontwikkeling van hospicezorg in Nederland en verbetert de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorgverlening.

De experts

Prof. dr. Saskia Teunissen
Algemeen directeur academisch hospice Demeter / hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg UMC Utrecht
s.teunissen@hospicedemeter.nl 
s.teunissen@umcutrecht.nl

Dr. Alexander de Graeff
Internist-oncoloog UMC Utrecht / universitair hoofddocent / hospice-arts academisch hospice Demeter
a.degraeff@hospicedemeter.nl
a.degraeff@umcutrecht.nl

Drs. Everlien de Graaf
Promovenda / verpleegkundig onderzoeker UMC Utrecht
e.degraaf@hospicedemeter.nl
e.degraaf@umcutrecht.nl

Pin It on Pinterest

Share This