Selecteer een pagina

Tiel, 8 januari 2018

Vanuit een positieve gezondheidswens mensen ondersteunen Vitras en STMR vormen samen Santé Partners

Vitras en STMR hebben de gezamenlijke missie om mensen te ondersteunen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Met deze missie als uitgangspunt onderzochten beide organisaties het afgelopen jaar de toegevoegde waarde van een fusie. Na deze zorgvuldige verkenning hebben Vitras en STMR elkaar gevonden in een visie op de toekomst en het pad om daartoe te komen. Na de interne besluitvorming hebben de externe toezichthouders NZa en ACM goedkeuring verleend. Per 1 januari 2018 vormen STMR en Vitras een nieuwe organisatie Santé Partners. Alle medewerkers gaan over naar de nieuwe organisatie. Onze zorg-, hulp- en dienstverlening aan cliënten blijven we aanbieden vanuit de vertrouwde merken Vitras en STMR.

Aangenaam: de naam is Santé Partners
De naam Santé Partners, bedacht door een medewerker, benadrukt de positieve gezondheidswens van de organisatie. Het is een krachtige en positief klinkende eerste naam: Santé, met een krachtige toevoeging Partners, die de samenwerking met onze stakeholders benadrukt.

Helder toekomstbeeld
Ron Axt, wie als voorzitter samen met Dinie van der Linden de Raad van Bestuur vormt van de nieuwe onderneming, is verheugd dat de fusie per 1 januari 2018 werkelijkheid is. “De voorbereidingen van de fusie hebben ongeveer een jaar geduurd. Gedurende die periode is in teams heel hard en goed samengewerkt om de fusie voor te bereiden. Vanuit een mooie DNA-match van Vitras en STMR zijn binnen Santé Partners visie, gedrevenheid en ambitie mooi bij elkaar gekomen. Verschillen in aanpak zijn er. Daar staan we open voor. De kunst is deze verschillen positief te benutten en het beste van beide organisaties te combineren. We hebben een helder toekomstbeeld en het pad daar naartoe voor ogen en verwachten met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, de kracht van mensen te activeren en bij te dragen aan hun welbevinden en vitaliteit. We doen dit vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Deze manier van denken willen we breed in Santé Partners introduceren en de verbinding zoeken met onze cliënten, medewerkers, financiers en samenwerkingspartners.”

Bundeling van kracht brengt meerwaarde
Als Santé Partners blijven we door een bundeling van kracht, kwaliteit, expertise van medewerkers en budget ook in de toekomst goede zorg-, hulp- en dienstverlening bieden aan onze cliënten. En kunnen we vooral snel, intensief en efficiënt vernieuwen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en inzet van technologie. Dinie van der Linden (Raad van Bestuur): “Met een eigentijds zorg-, hulp- en dienstenpakket komen we ook in de toekomst tegemoet aan de veranderende wensen en behoeften van onze cliënten. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig thuis wonen en blijven wij dichtbij in de wijk met vertrouwde gezichten. Ook willen we meer dan ooit investeren in de ontwikkeling van medewerkers en technologie. Vanuit een stevige marktpositie verwachten we investeerders en nieuwe denkers aan ons te binden en een innovatieve, betrouwbare partner te zijn richting gemeenten, zorgverzekeraars en andere financiers.”

Zorgvuldig proces
In april 2016 kondigden beide zorgorganisaties aan te willen fuseren. Er is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij alle geledingen intern (Raad van Toezicht, medezeggenschap, medewerkers) en extern (Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Consument & Markt, financiers) vanuit hun betrokkenheid akkoord zijn met de fusie.

Hier staan en gaan we voor: www.santepartners.nl.

Pin It on Pinterest

Share This