Selecteer een pagina

Patiënten

logo-demeterRespectvol, deskundig, vernieuwend en huiselijk

Respectvol, deskundig, vernieuwend en huiselijk zijn de uitgangspunten voor al ons handelen. Academisch hospice Demeter is een hospice waar ruimte is voor het leven, waar toegewijde zorg geboden wordt in een huiselijke omgeving en waar tevens de adequate deskundigheid en vaardigheid aanwezig is om het lijden in de laatste levensfase zoveel mogelijk te beperken.

Een opname in hospice Demeter

Een opname in hospice Demeter

Hospice Demeter is een kleine zorgomgeving voor mensen in het laatste stadium van hun leven. Wij zijn een huis waar mensen leven, waar mensen (weer) genieten, waar mensen verdrietig zijn, waar mensen stil zijn, waar mensen meeleven en waar mensen sterven. We zijn een hospice waar ruimte is voor heel veel dat bij het leven hoort en waar dus ruimte is voor u en wie u bent.

Wij zijn ook een huis waar mensen werken. De mensen die in hospice Demeter werken doen dat met hoofd, hart en ziel en met vaardige handen om u en uw naasten de best mogelijke zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning te geven. Het Demeter team bestaat uit een combinatie van professionals en vaste medewerkers, aangevuld met een groot team van vrijwilligers.
Het team van zorgspecialisten is 24 per dag beschikbaar, waardoor alle zorg mogelijk is. U kunt rekenen op aandacht voor al uw wensen, vragen en problemen. Dat betekent dat we u ondersteunen in uw lichamelijke, emotionele, sociale en geestelijke behoeften. Het doel van die zorg voor u als ‘hele mens’ is u te ondersteunen in deze periode van uw leven. Uw wensen over de kwaliteit van leven die u nastreeft zijn leidend.

Hospice Demeter is een ‘Keurmerk Hospice’. Dit betekent dat een onafhankelijk kwaliteitsinstituut iedere 3 jaar vaststelt of wij voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door de Associatie Hospicezorg Nederland.
U kunt zowel voor algemene palliatieve zorg, als voor specialistische- of expertzorg bij ons terecht.

Een opname in hospice Demeter
U wordt opgenomen op basis van uw eigen keuze en vaak op advies van uw (wijk)verpleegkundige, huisarts of medisch specialist. Het kan onzeker zijn of u een korte of misschien wat langere tijd in hospice Demeter zal verblijven. De duur van uw verblijf wordt voor het grootste deel bepaald door het verloop van uw ziekte en de problemen die u ervaart, maar natuurlijk ook door uw eigen wensen en de visie van het team.
Wij hebben daarom een werkwijze waarbij we vanaf het moment van aanmelding tot en met de eerste dagen van uw verblijf, rustig samen met u, in kaart brengen welke zorg u precies nodig heeft. Op basis daarvan maken we een individueel zorgplan. Dat zorgplan is de basis voor de zorg die u ontvangt en voor de evaluatie van de zorg na twee weken. We bespreken dan samen met u en uw naasten of hospice Demeter de beste plaats voor u is.

Opnameprocedure
Wanneer u graag opgenomen wilt worden, kunt u zich via deze website aanmelden. Uw arts of (wijk)verpleegkundige dat ook voor u doen. U kunt zich aanmelden als u een levensverwachting hebt van minder dan drie maanden. In bijzondere situaties kan daar van afgeweken worden bijvoorbeeld voor een kortdurende opname om uw mantelzorgers even wat rust te geven of om een hinderlijk symptoom goed te behandelen. U gaat dan na enkele weken weer naar huis. We noemen dat een observatieopname.

Wanneer u zich aanmeldt voor opname in hospice Demeter, wordt er allereerst geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie:

 • Wat is uw ziektebeeld en uw levensverwachting?
 • Hoe gaat het op dit moment en welke problemen zijn er?
 • Waar verblijft u op dit moment; thuis, in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling?
 • Waar woont u en waar wonen uw familieleden?
 • Hoe gaat het met uw mantelzorgers?

Met deze informatie kunnen wij een inschatting maken van de zorg die u nodig heeft.
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden voor opname:

 • U heeft een levensverwachting van minder dan 3 maanden. 
 • Wij hebben een duidelijk beeld over uw situatie en wij vinden een opname in Demeter passend.

Soms is een opname in hospice Demeter niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer:

 • Uw levensverwachting langer is dan 3 maanden of uw levensverwachting onduidelijk is. 
 • Uw situatie vraagt om een heel specifieke deskundigheid die door hospice Demeter niet 24 uur per dag gewaarborgd kan worden. 
 • Uw situatie een opname in een ander soort zorginstelling vereist.

 

U thuis voelen in hospice Demeter

Huiselijkheid
Huiselijkheid en “thuis voelen” is voor ieder mens uniek. Uw wensen over wat u huiselijk vindt zijn leidend. We houden daarom graag rekening met uw leefpatroon en dagritme, uw leefsfeer en privacy en ook bijvoorbeeld met uw voorkeuren ten aanzien van eten en drinken.
U kunt zelf bepalen hoe u uw kamer inricht en waar en wanneer u bezoek wilt ontvangen.

Respectvolle omgang
Hospice Demeter heeft respectvol als één van haar kernwaarden gekozen. Dit houdt onder meer in dat we ons aan u voorstellen en afstemmen hoe we u aanspreken. En ook dat we rekening houden met verschillende gebruiken, gewoontes en behoeften, binnen de mogelijkheden die we hebben.
De huiskamer blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor iedereen die elkaar hier wil ontmoeten, koffie of thee wil drinken, een maaltijd wil nuttigen, muziek wil luisteren of van het uitzicht op de tuin wil genieten. De verschillende zithoeken bieden ruimte aan meerdere families en medewerkers.

Op de sidetable in de hal bij de hoofdingang staat een kaars in een windlicht.
We branden deze kaars als teken van respect wanneer één van onze patiënten overleden is. De kaars wordt aangestoken door de naasten na het overlijden van hun dierbare en wordt ook weer uitgeblazen door hen nadat wij gezamenlijk de overledene uitgeleide hebben gedaan. Een brandende kaars maakt iedereen in huis bewust van het feit dat er naasten aanwezig kunnen zijn die afscheid moeten nemen van hun dierbare.

 

Overweegt u een opname in ons hospice, dan kunt u zich online aanmelden.

Heeft u vragen die niet beantwoord worden, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 

Zorg in hospice Demeter

De zorgverlening

Uw wensen zijn leidend
Uw behoeften en wensen zijn leidend in de zorg die u ontvangt. Samen met u bespreken we wat u belangrijk vindt en van wie u de zorg en ondersteuning het liefst wilt ontvangen. Uw naasten en onze vrijwilligers en professionele zorgverleners werken hierin vanzelfsprekend samen.
Ook bij het behandelen van symptomen van uw ziekte, zoals bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en angst, bepaalt u de prioriteiten. Bij de behandeling van symptomen gebruiken wij de landelijke richtlijnen palliatieve zorg. U kunt zowel voor algemene palliatieve zorg, als voor specialistische of expert zorg bij ons terecht.
Dit alles leggen we vast in uw persoonlijke zorgdossier.

Uw zorgdossier
Uw zorgdossier in hospice Demeter is digitaal. Het is toegankelijk via internet voor u en eventueel uw naasten en voor uw zorgverleners. Wij noemen dit zorgdossier Hospad. 

U heeft via uw inloggegevens te allen tijde toegang tot uw zorgdossier. In een aantal onderdelen van uw dossier kunt u zelf informatie toevoegen. Namelijk in uw Persoonlijk Waardenprofiel, aantekeningen patiënt en de weekagenda. De zorgverleners kunnen deze onderdelen ook inzien en bewerken.
Uiteraard staat het u volledig vrij om wel of niet iets met uw zorgdossier te doen. U mag erop vertrouwen dat alle informatie die door de zorgverleners in uw dossier wordt genoteerd ook mondeling met u is besproken.

U bepaalt zelf of uw naasten uw zorgdossier mogen inzien. Zij gebruiken hiervoor dan uw persoonlijke inloggegevens. Wij stellen het op prijs als u de verpleegkundige of zorgkundige informeert over welke naasten uw zorgdossier mogen inzien.

Ondersteuning bij de afronding van het leven
Zoals ieder mens op geheel eigen wijze zijn leven leeft, zo is ook de afronding van het leven voor iedereen uniek. Wij besteden daarom aandacht aan de betekenis die u geeft aan kwaliteit van leven en sterven en wij streven ernaar dat u uw leven kunt voltooien in waardigheid en eigenheid. U en uw naasten kunnen rekenen op emotionele steun en begeleiding.
Het is mogelijk om open in gesprek te gaan met onze zorgprofessionals over ‘beslissingen rond het levenseinde’. Vragen over vocht en voeding, medicatie, symptoombestrijding en palliatieve sedatie zijn heel gewoon en hebben steeds onze aandacht. Ook over euthanasie kunt u met ons in gesprek.

Complementaire zorg
Complementaire zorg (CZ) betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de standaard zorg, maar voegt daar iets aan toe op lichamelijk, psychisch, sociaal en/of spiritueel niveau. CZ richt zich op het bevorderen van welbevinden, comfort en kwaliteit van leven.

In de laatste levensfase lijden mensen vaak aan meerdere symptomen zoals pijn, angst of onrust, vermoeidheid, etc. Complementaire interventies als massage, muziek, gebruik van geuren kunnen helpen om belastende symptomen te verlichten. In hospice Demeter worden verschillende complementaire interventies geïntegreerd in uw dagelijkse zorg en symptoombehandeling. De uitvoering wordt gedaan door deskundige verpleegkundigen en zorgkundigen en getrainde vrijwilligers.

Ons aanbod bestaat onder andere uit:

 • Hand- en voet inwrijving met massage olie
 • Voetbad met lavendel- of rozemarijn of zilverspar badmelk
 • Aromatherapie met verschillende essentiële oliën zoals, lavendel, bergamot, etc.
 • Warmte toepassingen met gelkruik
 • Toepassing van plantaardige zalven of gels bij wondzorg, jeuk en (preventie van) doorligplekken (decubitus)
 • Mondzorg ter voorkoming van of behandeling van gevoelig mondslijmvlies of droge mond met natuurlijke middelen zoals kamillethee, mondgel (op basis van natuurlijke ingrediënten), kokosolie voor de lippen.
 • Buikwassing bij obstipatie

De interventies zijn gebaseerd op (internationaal) onderzoek en ervaringen uit de praktijk.

Valpreventie
Binnen onze visie op respectvolle zorg past geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Toch is het soms gewenst maatregelen te treffen om vallen te voorkomen of het risico op letsel zo klein mogelijk te houden.
Wanneer wij maatregelen overwegen, dan doen wij dat altijd in overleg met u of uw naasten. Wanneer eerst overleggen onverantwoord is en wij direct beschermende maatregelen moeten nemen, bespreken wij dit zo snel mogelijk na het inzetten van de veiligheidsbescherming. Het staat u en uw naasten natuurlijk vrij om hierover ook zelf met de verpleegkundige in gesprek te gaan.

Een academisch hospice

Wat betekent een ‘academisch’ hospice?
Naast het verlenen van zorg aan u met de best beschikbare kennis, heeft academisch hospice Demeter nog twee opdrachten: het doen van onderzoek naar het verbeteren van palliatieve zorg en het delen van onze kennis binnen en vooral ook buiten het hospice.
Het is mogelijk dat u gevraagd wordt mee te werken aan een onderzoek dat direct ten gunste voor uw eigen zorg komt. Uw arts en verpleegkundige kunnen u daar voorbeelden van geven. Indien u niet mee wilt doen aan onderzoek zal dat nooit ten koste gaan van de zorg aan u. Voor onderzoek waar u wel aan meedoet, werken we met internationale regels voor privacy en veiligheid.

Onderzoek naar symptoombehandeling
De gegevens uit het USD-4D kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek voor het verbeteren van de palliatieve zorgverlening in Nederland. De verpleegkundige vraagt bij opname uw toestemming hiervoor. U kunt eenmaal verleende toestemming altijd weer intrekken zonder opgaaf van reden.
Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist Gon Uyttewaal  via g.uyttewaal@hospicedemeter.nl.

Het team dat voor u zorgt

Het zorgteam van hospice Demeter bestaat uit (gespecialiseerde) verpleegkundigen en zorgkundigen, een medisch team, geestelijk verzorgers, therapeuten en getrainde vrijwilligers.

Het verpleegkundig en zorgkundig team
De verpleegkundige en zorgkundige zijn dagelijks de vaste gesprekspartner en vraagbaak voor u en uw naasten. Zij zullen regelmatig met u bespreken hoe het met u gaat, hoe u de zorg ervaart en uw zorgplan aanpassen aan een nieuwe situatie.

Zorgvrijwilligers
Onze zorgvrijwilligers werken samen met en onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen en zorgkundigen. Zij ondersteunen bij de dagelijkse verzorging en zijn hiervoor extra getraind. Ook buiten de zorg kunnen zij veel voor u betekenen. Bijvoorbeeld door het bieden van nabijheid, voorlezen, bloemen verzorgen, wandelen of een gesprek.

Het medisch team
Het medisch team bestaat uit twee huisartsen en een internist-oncoloog. Iedere dag is één van hen enkele uren in het hospice aanwezig. Als u uit de directe omgeving komt, kan uw eigen huisarts, in afstemming met het Demeterteam, verantwoordelijk blijven voor uw medische zorg. ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend is een arts van het Demeter dienstenteam beschikbaar voor medisch overleg met de verpleegkundige.

Geestelijke zorg
De geestelijk verzorgers komen enkele dagen per week in het hospice. Zij maken graag kennis met u, tenzij u aangeeft dit niet te willen. Uw eigen geestelijk verzorger is natuurlijk ook van harte welkom.

Paramedische en expertzorg
Voor aanvullende zorg, zoals fysiotherapie en psychologische ondersteuning, werken wij met vaste zorgverleners uit de lokale omgeving. Ook werken wij nauw samen met het UMC Utrecht voor ondersteunende medisch specialistische expert zorg.

Interdisciplinair overleg
Iedere woensdagochtend komen alle zorgverleners die bij u betrokken zijn samen voor een zogenaamd interdisciplinair overleg (IDO). De verpleegkundige of zorgkundige bespreekt van tevoren met u of u specifieke vragen of punten hebt die u graag besproken wilt hebben. ‘s Middags komt de verpleegkundige, soms samen met uw behandelend arts, bij u langs voor het bespreken van de uitkomsten van dit overleg.

Herkenbaarheid medewerkers
Onze ervaring is dat het even tijd kost voordat u goed weet wie er allemaal rondlopen in het hospice en wat u van hen kan verwachten. Wij verwachten beslist niet van u dat u ons allen bij naam leert kennen, dus voelt u daarvoor geen enkele verplichting. Wij zullen steeds bij u kenbaar maken wie we zijn en wat we komen doen.

Het team van artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen is niet groot en met hen zult u ook snel vertrouwd raken. Wanneer u het aantal mensen dat bij u op de kamer komt te veel vindt, kunt u dat gerust met de verpleegkundige of zorgkundige bespreken. Zij kan aanvullende afspraken maken om ervoor te zorgen dat u de rust krijgt die u wenst.

Al onze medewerkers zijn herkenbaar via een naambordje. Verpleegkundigen en zorgkundigen dragen een witte badge met hun naam en functie. Alle andere zorgverleners en ook de vrijwilligers dragen een zilverkleurige badge.
Op het bord bij de hoofdingang kunnen u en uw naasten zien aan foto badges welke zorgverleners en ondersteuners er die dag in huis zijn.

Ondersteuning bij de afronding van het leven en sterven

Zoals ieder mens op geheel eigen wijze zijn leven leeft, zo is ook de afronding van het leven voor iedereen uniek. Wij besteden daarom aandacht aan de betekenis die u geeft aan kwaliteit van leven en sterven. Wij streven ernaar dat u uw leven kunt voltooien in waardigheid en eigenheid. U en uw naasten kunnen rekenen op emotionele steun en begeleiding. Het Persoonlijk Waardenprofiel in uw zorgdossier is hierbij voor ons van groot belang. We leren u daarmee als uniek mens kennen, met uw persoonlijke waarden.
Het is mogelijk om open in gesprek te gaan met onze zorgprofessionals over ‘beslissingen rond het levenseinde’.
Uw vragen over vocht en voeding, medicatie, symptoombestrijding en palliatieve sedatie vinden wij belangrijk en zullen we graag beantwoorden. Ook over euthanasie kunt u met ons in gesprek.

Sterven
Wat gebeurt er lichamelijk?
Naarmate u dichter bij het einde van uw leven komt, zal de ziekte u steeds meer beperkingen opleggen. Waarschijnlijk zult u de laatste tijd vooral in bed of zittend doorbrengen en erg moe zijn. Misschien heeft u pijn. U zult ook steeds meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met wassen en het vinden van een prettige houding. Wij vragen u daarom tijdens de opname naar uw voorkeurshouding.
U zult veel en op willekeurige momenten slapen, zowel overdag als ‘s nachts. Of u slaapt vooral overdag en ligt ‘s nachts wakker, omdat de nachtelijke, stille uren ‘uitnodigen’ tot piekeren.

Vaak zeggen mensen dat ze niet bang zijn om dood te gaan, maar wel hoe dat zal gaan. Ze zijn bang omdat ze niet weten hoe de laatste weken, dagen en uren er uit zullen zien. Of ze zijn bang voor hoe ze uiteindelijk zullen sterven: bij kennis of in coma, met ondraaglijke pijnen of misschien benauwd. Misschien herkent u dit. Blijf niet rondlopen met die gedachten. Het is belangrijk dat u ze bespreekt met iemand van ons professionele team. Zij kunnen uw angsten voor een deel wegnemen. Want aan pijn is wat te doen en ontluistering is misschien te vermijden.
Hoe uw laatste dagen zullen verlopen, kan niemand exact voorspellen. Wel is het mogelijk u een beeld te geven van wat er kán gebeuren.

Klachten
U krijgt tegen het einde mogelijk meer klachten. Dat kunnen bekende klachten zijn die nu heviger worden, maar het kunnen ook nieuwe klachten zijn. Veelvoorkomende klachten in de laatste levensfase zijn bijvoorbeeld een droge mond, vermoeidheid en pijn.
Wij vragen u het klachtendagboek (USD-4D) in te vullen, zelfstandig of samen met uw verpleegkundige of zorgkundige. Dit geeft ons een goed overzicht van (het verloop van) uw klachten en daarmee kunnen wij deze zo goed mogelijk behandelen.

Lichamelijke toestand
Uw lichamelijke toestand en conditie gaan (steeds verder) achteruit. Uw situatie kan veranderen van dag tot dag, van uur tot uur. Uw lichaamsfuncties gaan achteruit: de bloedsomloop wordt trager en de ademhaling wordt oppervlakkiger en onregelmatiger.
Waarschijnlijk heeft u steeds minder zin in eten en drinken. Omdat uw smaak kan veranderen, gaan bepaalde etenswaren u misschien tegenstaan. Eet en drink alleen nog wat u smaakt, ook al zijn dit slechts hapjes voor de smaak. Geef uw voedingswensen door aan de ontbijt- en kookvrijwilligers, ook als ze gedurende de opname veranderen.

In de stervensfase hebben mensen bijna geen dorst meer. Vaak is het nog wel prettig dat iemand uw lippen af en toe nat maakt. Ook gebruik van kokosolie voor schrale lippen of een mondgel voor een droge mond kan prettig zijn. Uw mondzorg zal steeds onze aandacht hebben.
Iemand die weinig drinkt, plast meestal ook weinig. Soms werken de sluitspieren van de blaas vaak niet goed meer. Iemand verliest dan ongewild urine Een urinekatheter of incontinentiemateriaal kan het ongemak beperken.

Stervensproces
Uiteindelijk zet het stervensproces definitief in. Het lichaam gaat heel geleidelijk dood. Stap voor stap verminderen de lichaamsfuncties. In de loop van een aantal uren of dagen laten uw organen het een voor een afweten. Dat proces kan heel snel gaan, maar ook een aantal dagen duren. Vragen over de duur van het sterfbed zijn vrijwel niet te beantwoorden. Sommige mensen blijven tot het allerlaatste moment bij kennis, maar de kans is groot dat u na verloop van tijd steeds vaker in slaap valt en/of in coma raakt.

Voor de omgeving lijkt het stervensproces soms op een gevecht. Terwijl de kans groot is dat er bij u innerlijke rust heerst.
Uw gehoor en zicht worden slechter. Toch kunnen veel stervenden nog heel lang horen dat er iets tegen hen gezegd wordt. Het wordt echter steeds moeilijker iets terug te zeggen. Sommige mensen reageren dan bijvoorbeeld met een kleine beweging met hun hand of hoofd.

Uw reuk kan nog lang goed zijn. Bezoekers kunnen beter geen zware parfums gebruiken. Ook de geur van bloemen is voor stervenden soms te zwaar.
Uw ademhaling verandert. U kunt heel onregelmatig gaan ademen of een luidruchtige, raspende ademhaling krijgen. Soms valt de ademhaling weg en komt dan plotseling weer op gang. Waarschijnlijk merkt u hier zelf niets van.
Wij zullen u tijdens het stervensproces goed in de gaten houden en samen met uw naasten beoordelen of u comfortabel bent en handelen als dat niet zo mocht zijn.

Intreden van de dood
Uiteindelijk stoppen alle lichaamsfuncties: de ademhaling stopt, het hart houdt op met kloppen, het bloed stroomt niet meer. De roze kleur van huid en lippen verbleekt. De dood is ingetreden.
Voor de omgeving is het intreden van de dood bijna altijd plotseling, zelfs als het stervensproces lang duurt. Iemand zien sterven is altijd indrukwekkend en emotioneel. Later kunnen naasten het heel bijzonder vinden dat ze er bij waren.
Uw naasten krijgen alle tijd en gelegenheid om bij u te zijn tijdens het stervensproces en na het overlijden. Onze medewerkers zullen hen begeleiden en ondersteunen.

En wat gebeurt er op zielsniveau?
Hoeveel we ook weten over sterven, een deel van wat er gebeurt, blijft een mysterie. Wat ervaren stervenden? Veel mensen geloven dat stervenden een overstap maken naar een andere wereld.
Het mysterie betreft ook het moment van sterven. Er zijn veel verhalen bekend over mensen die dat moment lijken te kunnen uitstellen. Bijvoorbeeld omdat zij nog een verjaardag van een (klein)kind willen meemaken. Of omdat zij willen wachten totdat die ene speciale persoon is geweest.
Maar er zijn ook verhalen bekend over mensen die juist op het moment sterven dat er niemand bij hen is. Dat kan met name voor degenen die lange tijd aan het bed hebben zitten waken erg vervelend zijn. Vaak helpt het als zij kunnen bedenken dat deze wijze van sterven past bij de stervende.

Laatste zorg na overlijden
Na uw dood wordt uw lichaam voor de laatste keer verzorgd. Deze ‘laatste zorg’ wordt door ons, indien gewenst samen met uw naasten, verleend. U of uw naasten kunnen er ook voor kiezen de uitvaartondernemer dit te laten doen. Uw wensen rondom de laatste zorg bespreken we graag gedurende de opname.
Na het overlijden kan u tot 24 uur op uw eigen kamer blijven in Demeter. Daarna kunt u thuis of in een rouwcentrum opgebaard worden.

Weefseldonatie
Als u dit wenst kan een procedure voor weefseldonatie (huid, bloedvaten, hartkleppen, oog-, bot-, kraakbeen- en peesweefsel) kan in het hospice opgestart worden. U kunt vragen hierover of een wens hiertoe bespreken met de arts.
Orgaandonatie is vanuit het hospice niet mogelijk, dit kan alleen vanuit het ziekenhuis.

Uitgeleide
Wanneer u vanuit Demeter naar huis of het uitvaartcentrum gaat, doen wij u graag op gepaste wijze uitgeleide. De verpleegkundige of zorgkundige kan u informeren over ons ritueel, maar uiteraard volgen wij hierin de wensen van u en uw naasten.

Uitvaart
Hospice Demeter heeft een keuzewijzer bij het regelen van de uitvaart samengesteld.
U kunt de verpleegkundige of zorgkundige vragen naar deze keuzewijzer. In die map presenteren uitvaartondernemers uit de regio zich op eigen wijze, waarin u uw wensen wellicht weerspiegelt ziet. Daarnaast vindt u informatie over groene uitvaart, wikkelgoed (wade) en andere zaken. Ook zijn er in het hospice setjes aanwezig om een vingerafdruk te maken als herinnering, of om bijvoorbeeld een sieraad te laten maken.

Nazorg
Wij zullen uw naasten een afrondend gesprek aanbieden en hen uitnodigen voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst.

1

Godin Demeter

Godin Demeter

Zorgaanbod voor naasten

Demeter biedt naast alle zorg voor de patiënt ook zorg voor naasten: partner, kinderen, familieleden, vrienden van de patiënt. We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor wat naasten bezighoudt. U als naaste heeft uw eigen gevoelens, ook ú maakt een eigen verwerkingsproces mee. Dit is een heel individueel proces, dat er voor iedereen weer anders uitziet, dat heel ingrijpend en soms verwarrend kan zijn.

Bij Demeter werkt een professionele begeleider, Monique Mizee, die speciaal aanwezig is voor naasten. Zij biedt een luisterend oor en reikt waar nodig een helpende hand in het omgaan met alle, soms tegenstrijdige, gevoelens. U kunt zich uitspreken in een situatie waarin het even om ú gaat. Wat u vertelt blijft strikt vertrouwelijk.

Wanneer u behoefte heeft aan contact met Monique, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. Zij maakt dan een afspraak voor u.

De Stichtse Apotheek

Stichtse Apotheek De Bilt verzorgt alle medicatie voor patiënten in hospice Demeter. Zij staan dagelijks in contact met de verpleegkundigen. Medicatiewijzigingen en bestellingen worden dezelfde dag nog verwerkt en afgeleverd door onze bezorger. Samen zorgen we ervoor dat alle patiënten die verblijven in hospice Demeter de passende medicatie krijgen.

Om de verantwoordelijkheid voor uw medicatie te kunnen dragen, is het noodzakelijk dat uw medicatie opnieuw en volledig wordt voorgeschreven door uw behandelend arts in het hospice. Deze worden dan dus ook opnieuw geleverd. Alleen op deze manier kunnen we het risico op fouten zo klein mogelijk maken.

De meeste medicijnen worden vergoed door de verzekering. De apotheek stuurt de rekening direct door naar de zorgverzekeraar. Echter, een aantal medicijnen of hulpmiddelen worden niet vergoed. Bijvoorbeeld geneesmiddelen die ook verkrijgbaar zijn zonder recept (zoals paracetamol) of zorgmaterialen (zoals een gebitsbakje of tongschraper). Hiervoor krijgt de patiënt of de zaak gemachtigde een factuur van de Stichtse Apotheek toegestuurd. Tijdens het opnamegesprek tekent u hiervoor in Hospice Demeter een machtiging voor automatische incasso.

Uw verblijf

Uw kamer en voorzieningen

Hospice Demeter ligt midden in het leven van scholen en sportvelden. Het heeft 5 kamers op de begane grond en 2 op de eerste verdieping. De kamers op de begane grond hebben een eigen terras.

Uw kamer en badkamer
Elke patiënt heeft een eigen kamer. De kamers zijn neutraal ingericht zodat u, als u dat wilt, met dierbare spullen en kleine meubels uw kamer uw eigen kleur kunt geven. De badkamer met toilet en douche bevindt zich tussen 2 patiëntenkamers en wordt gedeeld.
Vanwege privacy en hygiëne zijn de kasten op uw kamer ingedeeld naar gebruik. U beschikt voor uw persoonlijke eigendommen en kleding over een nachtkastje en een linnenkast. In de linnenkast zit ook een koelkastje en een afsluitbaar deel voor bijvoorbeeld een laptop of uw portemonnee. Medewerkers komen zonder uw toestemming niet in deze kasten. Voor materialen die nodig zijn voor uw verzorging en voor uw medicijnen is er een ‘zorgkast’ op uw kamer.

Wifi
In hospice Demeter heeft u beschikking over gratis internet via wifi.  U kunt internet gebruiken via uw eigen computer, laptop, tablet of telefoon.
U kunt ook gebruik maken van het Chromebook op uw kamer. Het Chromebook is een soort laptop waarmee u op internet kunt. U kunt er geen programma’s op installeren.

Telefoon
Helaas beschikken we niet over meerdere vaste telefoonlijnen voor de patiëntenkamers. Wij raden u daarom aan een eigen mobiele telefoon te gebruiken. De algemene telefoon in het hospice wordt uiteraard 24 uur per dag bemand en u blijft hierdoor altijd bereikbaar voor uw familie en naasten.

Televisie
Op iedere patiëntenkamer is een televisie aanwezig. Achterin deze informatiemap vindt u de handleiding van de afstandsbediening van de televisie.

Post
Uw post wordt door de gastvrouw/-heer bezorgd in het postvakje op de gang naast uw kamerdeur. Post die u zelf wilt versturen, kunt u afgeven aan de zorgvrijwilliger of gastvrouw.

 

Algemene ruimtes en tuin

Huiskamer
Op de begane grond is een gastvrije huiskamer, waar om 10.30 uur gezamenlijk koffie wordt gedronken en om 18.00 uur wordt gedineerd door patiënten die dat prettig vinden. In de huiskamer staat een piano, waarop zeker ook gespeeld mag worden. Ongeveer eens per maand, komen muziek vrijwilligers spelen op piano, harp en/of cello. In de huiskamer is een collectie cd’s en boeken aanwezig, die u kunt lenen.

Familiekamer
Voor uw naasten is er op de eerste verdieping een kleine familiekamer, waar zij zich even terug kunnen trekken als daar behoefte aan is, of waar in rust en privacy zaken besproken kunnen worden. Hier vindt u ook een buffetkast met magnetron.

Logeerkamer
Het is voor naasten mogelijk om in het hospice Demeter te blijven slapen. Het hospice beschikt over een eenpersoons logeerkamer met wastafel. Daarnaast is het mogelijk een logeerbed bij de patiënt op de kamer te plaatsen.

Centrale badkamer
Beneden is een centrale badkamer met een ligbad en sfeerverlichting.

Stilteruimte
Op de eerste verdieping van ons huis is een kleine stilteruimte die u, of uw naasten kunnen gebruiken voor gebed, meditatie of stil zijn. De ruimte is klein maar heeft een rustige atmosfeer. De deur van de stilteruimte staat altijd open. U bent vrij de deur te sluiten wanneer u alleen of met elkaar wilt zijn. Voor een bed is de stilteruimte niet toegankelijk, voor een rolstoel wel.

Tuin
Hospice Demeter beschikt over een ruime tuin met groot terras, dat ook toegankelijk is voor iemand in een rolstoel of in bed. Er zijn diverse hoekjes waar u met meer of minder privacy kunt verblijven.

Tuinkamer
De ‘tuinkamer’ is een extra ruimte buiten het huis waar patiënten van de allereerste en laatste zonnestralen in een jaar kunnen genieten. Een ruimte ook om besloten, maar met familie en vrienden, samen te zijn.

Gastvrijheid

Huiselijkheid is een van de kernwaarden van de hospice Demeter. Dat betekent dat we ernaar streven dat u en uw naasten zich hier zo goed mogelijk “thuis voelen” en het leven leven zoals u dat bij u past.

Hospitality team
Demeter heeft een groot ondersteunend team van medewerkers en vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de gastvrijheid, maaltijden, huishouding en de was.  De hospitality-vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de coördinator hospitality en werken samen met de verpleegkundigen en zorgkundigen. U zult hen op uw kamer ontmoeten. De ontbijtvrijwilliger zal ‘s ochtends uw ontbijt verzorgen, de kookvrijwilliger zal uw ‘s middags vragen naar uw wensen voor het avondeten en de gastvrouwen en -heren zullen uw bezoek naar uw kamer begeleiden.
De interieurverzorgers zullen regelmatig uw kamer schoonmaken, op een passend moment, in overleg met u en de verpleging.
Daarnaast zijn er medewerkers en vrijwilligers voor coördinerende, administratieve, facilitaire zaken en het onderhoud van de tuin. Deze medewerkers zult u niet in uw kamer ontmoeten. Mogelijk wel wanneer u deelneemt aan het gezamenlijk koffie drinken om 10.30 in de huiskamer of op het terras of als u in de tuin bent.

Maaltijden en drankvoorziening
Goede, smakelijke en aantrekkelijk gepresenteerde maaltijden vinden we belangrijk in hospice Demeter. Eten en drinken is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend in deze fase van ziek zijn. Daarom streven we naar een op maat gemaakt aanbod. Zelfs wanneer u maar één hapje zou willen proeven van het een of ander, verzorgen wij dat graag.
De coördinator hospitality komt in de eerste week kennis met u maken. Zij zal u een mondelinge toelichting geven op afspraken en mogelijkheden.
Het tijdstip van ontbijt wordt op uw wensen afgestemd. De lunch wordt geserveerd tussen 12.00 en 14.00 uur, hiervoor wordt dagelijks verse soep gemaakt. Er wordt regelmatig iets extra’s aangeboden zoals een tosti of een pannenkoek bij de lunch of tussendoortjes zoals vers fruit of smoothie.

De avondmaaltijd wordt dagvers voor u bereid door een kookvrijwilliger. De kookvrijwilliger stemt de maaltijd zo goed mogelijk af op de wensen van u en uw medepatiënten. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het aanbod uit de moestuin van Demeter. Het avondeten wordt tussen 18.00 en 19.00 uur geserveerd in de huiskamer, tuinkamer, tuin of op uw eigen kamer. Vooraf wordt u en uw bezoek een hapje en een drankje aangeboden.
In weekenden, vakantieperiodes of bij ziekte, moeten we soms creatief zijn. De coördinator hospitality laat dan bijvoorbeeld een maaltijd komen van een cateringbedrijf, waardoor de keuze beperkter is.

Heeft u wensen ten aanzien van een specifiek merk of een niet algemeen gebruikt product, dan verzoeken wij u om hierin zelf te voorzien. Op uw kamer heeft u de beschikking over een koelkastje.

Demeter legt geen beperkingen op aan het gebruik van alcohol door de patiënt en diens naasten, mits dit een goede zorgverlening of de gang van zaken in huis niet in de weg staat. Bij de amuse rond 17.00 uur of het bij het diner serveert Demeter indien gewenst een glas wijn. Overige alcoholische dranken worden door de patiënt of naasten zelf aangeschaft en op de eigen kamer bewaard.

Wasgoed
Linnengoed dat eigendom is van Demeter wordt uiteraard gewassen door de wasserij. Persoonlijk wasgoed wordt door uw naasten gewassen. In de linnenkast op uw kamer staat hiervoor een wasmand. Indien dit problemen geeft, kunt u dit bespreken met de verpleegkundige of zorgkundige.

Huisdieren
Een huisdier mag bij de patiënt op de kamer verblijven, nadat hierover afspraken zijn gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat het huisdier volledig door de naaste(n) van de patiënt wordt verzorgd. Huisdieren zijn alleen toegestaan op de kamer van de patiënt en nadrukkelijk niet in de gezamenlijke ruimtes, noch in de tuin.

Roken en drugs
Het is niet toegestaan binnenshuis huis te roken. Openbare rookplekken buiten zijn het bankje bij de ingang van ons terrein en het bankje voor de moestuin. Het grote terras voor de woonkamer blijft rookvrij en ook bij de voordeur en de dienstingang wordt niet gerookt.

In uitzonderlijke gevallen maakt de verpleegkundige individuele afspraken met een patiënt voor roken op de eigen kamer. Patiënten mogen op hun eigen terras roken en op het deel van het achterterras bij de keuken, zolang medepatiënten hier geen last van hebben. Patiënten wordt gevraagd alert te zijn op hun omgeving en niet vlak voor hun deur te roken (rook trekt dan naar binnen).

Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan in Demeter. In uitzonderlijke gevallen maakt de verpleegkundige individuele afspraken met een patiënt voor het gebruik van bepaalde softdrugs.

Bezoek

Hoofdingang
Wij verwachten dat alle bezoekers via de hoofdingang van hospice Demeter binnenkomen. De gastvrouw of gastheer doet open en houdt op die manier zicht op wie er in huis is.

Van medewerkers en bezoekers verwachten we dat zij geluidshinder, met name op de gangen, zoveel mogelijk beperken. Mobiel bellen gebeurt bij voorkeur op de kamer van de patiënt, in de familiekamer of buiten.

Bezoektijden
In het hospice gelden geen algemene bezoektijden. U of uw naasten maken zelf afspraken met uw bezoek. Bij binnenkomst van bezoek wordt nogmaals met u overlegd of men welkom is op dat moment. U kunt zowel op uw eigen kamer als in de huiskamer, tuin of tuinkamer bezoek ontvangen.
Uw bezoek krijgt koffie en thee aangeboden of kan dit zelf pakken uit de buffetkast in de huiskamer. Op iedere patiëntenkamer is (in de linnenkast) een koelkastje aanwezig voor eigen dranken en etenswaren.

Hygiëne
In de hal bij de hoofdingang is een toilet voor bezoekers. Vanwege hygiëne én uit respect voor de patiënten, is het voor bezoek niet toegestaan om de badkamers bij de patiëntenkamers te gebruiken.

Het hospice moet zich houden aan de Hygiënecode voor kleinschalige woonvoorzieningen. Dit betekent voor naasten dat zij niet zelf iets uit de keuken mogen pakken. Wanneer u iets uit de keuken wilt gebruiken, zal één van onze medewerkers het graag aanreiken.
Op de eerste verdieping is een speciale ruimte voor de verzorging van planten en bloemen. Daar staan ook een aantal vazen die gebruikt kunnen worden.

Mee-eten
Het is voor de kookvrijwilligers niet mogelijk om naast de maaltijden voor onze patiënten ook te koken voor uw naasten. Een enkele keer kan er een aanleiding zijn om hierop een uitzondering te maken. Wanneer de verpleegkundige die aanleiding ziet, bespreekt zij dit met de coördinator hospitality en de kookvrijwilliger. Er worden in dat geval individuele afspraken met u gemaakt.

Wanneer u een bijzonder moment, zoals een verjaardag of trouwdag zou willen vieren in het hospice, dan stellen wij daarvoor de huiskamer of tuinkamer ter beschikking en verzorgen wij koffie en thee. Uw naasten dragen dan zorg voor de overige hapjes en drankjes. Een en ander kan alleen in overleg met de coördinator hospitality plaatsvinden.

Een kamer
Een kamer
Stilteruimte
De huiskamer
De huiskamer
De keuken

Video's

Over hospicezorg en hospice Demeter

Kosten van uw verblijf

De kosten van de opname
De kosten van de medische en verpleegkundige behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. De vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft voor hospicezorg is lang niet kostendekkend voor de daadwerkelijke zorg in het hospice. De kosten voor bijvoorbeeld voeding, faciliteiten in het huis en gas en licht worden hieruit niet vergoed. Daarom vragen wij van u een eigen bijdrage van €50 per dag. Veel zorgverzekeraars hebben compensatie voor deze eigen bijdrage in een aanvullend pakket opgenomen. Wij raden u of uw zaakwaarnemer aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar uw mogelijkheden.

Factuur en machtigingen eigen bijdrage
De eigen bijdrage aan academisch hospice Demeter wordt voldaan via een doorlopende machtiging. Wij vragen u of uw zaakwaarnemer om deze machtiging te tekenen bij opname in hospice Demeter. U ontvangt tweewekelijks een factuur voor de eigen bijdrage. De automatische incasso van de factuur vindt plaats 8 dagen na het versturen van de factuur. Uw contactpersoon rondom facturering is dhr. Nick Holstein die u per e-mail kunt bereiken via factuur@hospicedemeter.nl.
Daarnaast ontvangt u bij opname een machtiging van De Stichtse Apotheek. Hiermee kunnen zij de kosten voor medicatie en zorg materialen, die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, van uw rekening afschrijven. Dit betreft bijvoorbeeld drogisterij- medicatie, zoals paracetamol.

Laatste zorg na overlijden
Na uw overlijden geven wij u – naar wens samen met of in aanwezigheid van uw naasten – ‘de laatste zorg’. Wij sturen hiervoor een factuur van €200 naar de uitvaartondernemer, die dat bedrag opneemt in de facturatie naar uw naaste. Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent voor de uitvaart, kunt u dit bedrag weer declareren bij uw uitvaartverzekering.
U kunt vooraf ook de keuze maken om die laatste zorg door de uitvaartondernemer te laten doen.

Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter
De financiering van het hospice, schiet ondanks de vergoeding van de zorgverzekeraar en de eigen bijdrage structureel te kort. Dat geldt voor alle hospicevoorzieningen in Nederland. Hospice Demeter is daarom afhankelijk van donateurs. De Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter draagt zorg voor deze gelden door werving van bijvoorbeeld fondsen, sponsoren en donateurs. De stichting is erkend als goed doel en daarmee is uw gift grotendeels fiscaal aftrekbaar.
Lees meer

Zorgovereenkomst

Een opname in een hospice gaat altijd gepaard met verdriet, vaak na een langere periode van veel zorgen. Onze aandacht gaat natuurlijk allereerst uit naar het ondersteunen van u en uw naaste in de zorg die nodig is. Echter, er zijn ook een aantal administratieve en financiële zaken die we met u moeten regelen. Hieronder leggen we die zaken aan u uit. Bij opname ontvangt u deze informatie ook schriftelijk.

Indicatie en zorgplan
Door de verpleegkundige wordt samen met u en/of uw naasten een individueel zorgplan opgesteld. Dit vormt de basis voor de zorgverlening en dient tevens als zorgindicatie voor uw zorgverzekeraar. Wij vragen u op de opnamedag éénmalig het zorgplan te ondertekenen voor akkoord. U geeft daarmee ook toestemming voor noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen in uw zorgplan, op basis van veranderingen in uw situatie. Uiteraard wordt dit met u en uw naasten besproken.
Het ondertekenen van dit zorgplan beschouwen wij tevens als aangaan van een zorgovereenkomst tussen u en academisch hospice Demeter.

Controlerende instanties
Met het ondertekenen van uw ‘Zorgplan’ en daarmee de zorgovereenkomst, verleent u tevens toestemming aan de vertegenwoordigers van controlerende instanties om, voor zover nodig, uw dossier in te zien. Denkt u hierbij aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de accountant voor wat betreft het financiële deel van uw dossier en het Perspekt auditteam ten behoeve van de certificering van hospice Demeter. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven aan de zorgcoördinator, Lijdi Hoogenboom. Zij maakt hiervan dan een notitie in uw dossier. Lijdi is bereikbaar per mail: zorg@hospicedemeter.nl

Zorgdossier
Dagelijks wordt er door de verpleegkundigen in uw zorgrapportage bijgehouden hoe het met u gaat. Uw zorgrapportage en zorgplan kunt u vinden in uw digitale zorgdossier, wij noemen dit Hospad.
Dit dossier kunt u met een persoonlijke inlogcode te allen tijde inzien via een Chromebook, dat voor u op uw kamer beschikbaar is. U kunt, als u dit wenst, ook zelf persoonlijke notities maken in uw digitale dossier.

Utrecht Symptoom Dagboek – 4 dimensioneel (USD-4D)
Tijdens uw opname zullen wij de symptomen/klachten van uw ziekte op lichamelijk, geestelijk, sociaal en existentieel gebied, zo optimaal mogelijk bestrijden. Uw prioriteiten zijn daarin leidend.
Wij volgen het verloop van uw klachten door middel van het USD-4D. De gegevens uit het USD-4D kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek voor het verbeteren van de palliatieve zorgverlening in Nederland. De verpleegkundige vraagt bij opname uw toestemming hiervoor. U kunt eenmaal verleende toestemming altijd weer intrekken zonder opgaaf van reden.
Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulenten Gon Uyttewaal en Cathelijne Verboeket via vch@hospicedemeter.nl.

Privacy
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De privacyregels worden conform de wet en beroepsethische regels uitgevoerd en zijn uitgewerkt in het privacyreglement van hospice Demeter. Daarom geven wij telefonisch alleen informatie aan uw eerste contactpersoon.

Wat kan beter?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden zijn. Ondanks de inzet van medewerkers van Hospice Demeter kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval nodigen we u uit om dit met ons te bespreken, zodat wij de mogelijkheid krijgen de situatie te verbeteren.
Probeer uw teleurstelling of ongenoegen in eerste instantie met de direct betrokkene(n) te bespreken, zodat het probleem mogelijk direct uit de wereld geholpen kan worden.
Als u dit moeilijk vindt, kunt u de dienstdoende verpleegkundige of verzorgende vragen u hierbij te ondersteunen. Blijf er in ieder geval niet mee zitten.
Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris, die u onpartijdig zal begeleiden en zal bemiddelen. Haar e-mailadres is klacht@hospicedemeter.nl.

De kosten van de opname
De kosten van de medische en verpleegkundige behandeling worden vergoed door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet. De vergoeding die uw zorgverzekeraar geeft voor hospicezorg is lang niet kostendekkend voor de daadwerkelijke zorg in het hospice. De kosten voor bijvoorbeeld voeding, faciliteiten in het huis en gas en licht worden hieruit niet vergoed. Daarom vragen wij van u een eigen bijdrage van €40 per dag. Veel zorgverzekeraars hebben compensatie voor deze eigen bijdrage in een aanvullend pakket opgenomen. Wij raden u of uw zaakwaarnemer aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te informeren naar uw mogelijkheden.

Factuur en machtigingen eigen bijdrage
De eigen bijdrage aan academisch hospice Demeter wordt voldaan via een doorlopende machtiging. Wij vragen u of uw zaakwaarnemer om deze machtiging te tekenen bij opname in hospice Demeter. U ontvangt tweewekelijks een factuur voor de eigen bijdrage. De automatische incasso van de factuur vindt plaats 8 dagen na het versturen van de factuur. Uw contactpersoon rondom facturering is dhr. Nick Holstein die u per mail kunt bereiken via factuur@hospicedemeter.nl

Daarnaast ontvangt u bij opname een machtiging van De Stichtse Apotheek. Hiermee kunnen zij de kosten voor medicatie en zorgmaterialen, die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, van uw rekening afschrijven. Dit betreft bijvoorbeeld drogisterijmedicatie, zoals paracetamol.

Laatste zorg na overlijden
Na uw overlijden geven wij u – naar wens samen met of in aanwezigheid van uw naasten – ‘de laatste zorg’. Wij sturen hiervoor een factuur van €200 naar de uitvaartondernemer, die dat bedrag opneemt in de facturatie naar uw naaste. Afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent voor de uitvaart, kunt u dit bedrag weer declareren bij uw uitvaartverzekering.
U kunt vooraf ook de keuze maken om die laatste zorg door de uitvaartondernemer te laten doen.

Lastige openheid
Wij kunnen ons voorstellen dat u al deze informatie over financiële zaken niet als erg prettig ervaart rondom uw opname. Desondanks kiezen wij ervoor om hier vroegtijdig en open met u over te communiceren. Mochten u of uw naasten vragen hebben, dan kunt daarvoor terecht bij de zorgcoördinator Lijdi Hoogenboom . U kunt via de verpleegkundige een gesprek met haar aanvragen en u kunt haar ook rechtstreeks per mail bereiken: zorg@hospicedemeter.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor patiënten en naasten

Wetgeving
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) geeft richtlijnen ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft hospice Demeter bepaalde plichten en hebben patiënten en naasten bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Met deze privacyverklaring informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Hospice Demeter
Hospice Demeter verwerkt diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u medisch en verpleegkundig goed te kunnen behandelen. Daarbij hebben wij deze gegevens nodig voor kwaliteitszorg en financiële afhandeling.
Hospice Demeter heeft de kwaliteitsadviseur aangewezen voor het coördineren van privacyzaken.

Wat wij beloven
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor zorgverlening;

 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Dit laatste doen we alleen als u hiervoor specifiek toestemming heeft gegeven. Verder zullen wij deze gegevens niet gebruiken of delen met derden voor andere doeleinden. De enige uitzondering hierop is als hospice Demeter hiertoe wettelijk verplicht wordt.
 • Alle medewerkers en vrijwilligers binnen hospice Demeter hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

U heeft de volgende rechten

 • U heeft zelf toegang tot uw eigen zorgdossier.
 • U kunt hiervan zelf een kopie maken in pdf of print. U mag dit ook aan ons vragen.
 • Als gegevens niet correct zijn, mag u ons vragen om (delen van) uw gegevens te corrigeren, aanvullen of verwijderen indien dat nodig mocht zijn.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) laten toevoegen aan uw zorgdossier.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling aangeven bij uw verpleegkundige of arts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Uitwisselen van uw gegevens met derden
De medewerkers en vrijwilligers van hospice Demeter hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. We wisselen alleen mondeling, schriftelijk of digitaal gegevens uit met zorgverleners die met u een behandelrelatie hebben en met zorgverleners die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg in ons interne interdisciplinaire overleg. Daarnaast hebben alle zorgverleners een beroepsgeheim.

Uw zorgdossier (Hospad)
De zorgprofessionals doen verslag in uw zorgdossier en leggen daarin uw wensen en met u gemaakte afspraken vast. Wanneer u dit wenst, heeft u bij een aantal delen in het zorgdossier toegang om zelf de informatie te bewerken.

U beslist zelf òf en welke naasten uw dossier mogen inzien. Uw naasten gebruiken daarvoor dan uw inloggegevens. Wilt u aan de verpleegkundige doorgeven welke naasten inzagerecht hebben in uw dossier?

Wie heeft er toegang tot uw zorgdossier
Wij hanteren uw zorgdossier volgens de wetgeving. U heeft middels een persoonlijke toegangscode te allen tijde toegang tot uw zorgdossier. U mag de verpleegkundige altijd om een toelichting of uitleg vragen.

De verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen van het medisch team en dienstenteam en de geestelijk verzorgers hebben toegang tot uw volledige dossier.
Externe zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut, hebben toegang tot uw volledige dossier zolang zij actief bij de zorg aan u betrokken zijn.

Medewerkers met taken in coördinatie, bedrijfsvoering en financiën hebben beperkt toegang tot benodigde gegevens in uw dossier.

Vrijwilligers hebben, afhankelijk van hun functie, inzage in een beperkt deel van uw zorgdossier. Alleen dat deel dat noodzakelijk is om hun taken te kunnen uitvoeren.

Voor beheerders van en verantwoordelijken voor Hospad is het vanuit hun functie noodzakelijk toegang te hebben tot uw dossier. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Geheimhouding en andere voorwaarden volgens de wet AVG zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst.

Op basis van wetgeving is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar ter controle van wetmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg, om inzage in een deel van uw dossier vraagt. Dit gebeurt volgens de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen.

Wat kan beter?

Wanneer u ca. 2 weken bij ons opgenomen bent voert de verpleegkundige een evaluatiegesprek met u. Hierin kunt u uw ervaringen met ons delen. Voel u echter vrij om dit ook op andere momenten te doen.

Wij vinden het belangrijk dat patiënten en hun naasten tevreden zijn. Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij nodigen u uit om in zo’n situatie met ons in gesprek te gaan. Hoe u dat kunt doen leest u hier

Het huis

Binnen kijken
Geschiedenis

Hospice Demeter is gevestigd in een oude boerderij die sinds eind van de 19e eeuw eigendom is geweest van de familie Pieneman. De oudste foto dateert uit 1879. We zien een overzicht van een in traditionele stijl gebouwd gemengd bedrijf met een deel voor het vee, hooibergen en een grote schuur voor landbouw materialen en opslag.

In de jaren zeventig van de 20e eeuw ging het gemengd bedrijf failliet en is de vrouw des huizes gestart met de inrichting van een faciliteit voor kinderopvang die tot begin 2000 heeft gedraaid.

In 2005 heeft de Vastgoed Stichting De Open Ankh het pand aangekocht ten behoeve van de oprichting van hospice Demeter. De hooibergen werden geruimd en het pand werd van binnen grondig verbouwd. De patiëntenkamers bevinden zich op de voormalige Deel. De schuur is zonder verbouwing blijven staan en fungeert alleen als opslagplaats voor tuinmaterialen en meubilair.

Inmiddels is het pand eigendom van Stichting Weltevreden 3. Deze verhuurt het pand aan Stichting Academisch Hospice Demeter. De Stichtingen hebben zich aan elkaar verbonden voor het ‘goede doel’ van hospicezorg. Daarmee trekken ze op in een verhouding van verhuurder-huurder in het onderhoud en de inrichting van het pand en de tuinen.

2

Foto 1879

1

De oude boerderij

Hospice Demeter 2014

Hospice Demeter 2014

Pin It on Pinterest

Share This