Selecteer een pagina

Stichting Vrienden van Demeter

Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter

Een verblijf in het hospice wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet en een eigen bijdrage van patiënten. Hiermee kan de noodzakelijke specialistische medische en verpleegkundige zorg worden geboden.

Voor een echt kwalitatief en betekenisvol verblijf in Demeter is echter meer nodig. Geestelijke verzorging, ondersteunende behandelingen, aangepaste voeding, maar ook ontspanning en een fijne sfeer zijn belangrijk. Ook willen we gerichte aandacht besteden aan naasten van mensen die in Demeter verblijven. En dan is er het onderhoud, de aankleding en het comfort van ons huis en onze prachtige tuin. Deze extra zorg zien wij als essentieel voor patiënten en hun naasten in de meest kritische fase van een mensenleven.

Om deze aanvullende en aandachtige zorg te kunnen blijven bieden zijn extra financiële middelen nodig. Daar voor is de Stichting Vrienden van Academisch hospice Demeter opgericht. De stichting ondersteunt het hospice met middelen die zij ontvangt uit donaties, sponsoring, vaste bijdragen en giften in natura of legaten. Ook U kunt daaraan bijdragen.

ANBI

De Stichting Vrienden is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de schenkingen, legaten of erfenissen die de Stichting verkrijgt, niet belast worden met schenkbelasting of erfbelasting. In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status is een verantwoording opgesteld die hier is weergegeven.

 

Steun ons met uw bijdrage of word vriend!

Uw ondersteuning is erg belangrijk, juist om alle extra zorg en aandacht te kunnen blijven bieden. U kunt bijvoorbeeld éénmalig een door uzelf bepaald bedrag overmaken. Dit kan ook via de knop ‘doneer direct’ links onder op deze pagina. U kunt er ook voor kiezen om ‘Vriend van Demeter‘ te worden bijvoorbeeld door: 

  • een machtiging af te geven voor het jaarlijks van uw bankrekening afschrijven van een bedrag vanaf € 45,–
  • ‘Vriend voor het leven’ te worden met een éénmalige bijdrage vanaf € 1.000,-
  • een schenking te doen via een notariële of onderhandse akte of via een testament

Meer informatie over schenkingen en testamenten

Het is mogelijk een fiscaal aantrekkelijke schenkingsovereenkomst voor tenminste vijf jaar aan te gaan. Als deze periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden en schriftelijk is overeen gekomen, dan kunt u de gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. Het invullen van een eenvoudig formulier is voldoende. In beginsel hoeft u een dergelijke periodieke schenking niet notarieel vast te leggen. Mocht u dit echter toch wensen, dan stelt notariskantoor Houwing Van Beek in Bilthoven  de akte kosteloos op.

Verder kunt u ons steunen met een testamentaire regeling. Dat kan bijvoorbeeld door de Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter in uw testament een legaat toe te kunnen of door onze Stichting in uw testament tot erfgenaam te benoemen. Indien u hierover meer informatie wilt ontvangen dan kunt u ons mailen. Ook kunt u telefonisch informatie vragen bij ons secretariaat.  Wij helpen u graag verder!

Nieuws

Delta fietst voor Academisch Hospice Demeter

Stichting Delta De Bilt (tien basisscholen in de gemeente De Bilt) en de stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter organiseerden op 31 maart een spinning- en bootcampevenement bij Sportcity in Bilthoven. Het hospice bestaat 10 jaar en combineert sinds haar...

Lees meer

Patioschool geeft liefde door

De leerlingen van groep 8 van de Patioschool De Bilt hebben Hospice Demeter een plantenbak aangeboden. Dit als blijk van hun betrokkenheid bij het belangrijke werk van Academisch Hospice Demeter.

Lees meer

Hospice Demeter viert in juni 2017 haar 10-jarig bestaan

In aanloop naar dit jubileum slaan de Stichting Delta De Bilt (9 basisscholen) en de Stichting Vrienden van Academisch Hospice Demeter de handen ineen. De komende 12 maanden wordt een reeks van activiteiten georganiseerd met als uiteindelijk doel de financiële nood...

Lees meer

Lopende acties

Regelmatig vragen wij steun van donateurs en sponsors voor specifieke acties of projecten. Hieronder een aantal voorbeelden. Ook in onze berichten op deze site en in onze nieuwsbrief besteden wij daar regelmatig aandacht aan.

Herdenkingsbijeenkomsten

Ieder voorjaar organiseert hospice Demeter een bijeenkomst in ‘de Woudkapel‘ in Bilthoven om alle mensen die in het hospice zijn geweest en zijn overleden, gezamenlijk met naasten en medewerkers, te herdenken. Uw bijdrage voor de komende bijeenkomst is meer dan welkom.

Scholing vrijwilligers

In hospice Demeter werken bijna honderd vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn van tevoren meestal niet opgeleid voor het werk dat ze in hospice Demeter doen. Daarom volgen alle vrijwilligers voor ze bij ons aan het werk gaan een Kennis en Kunde (KeK) programma van 5 bijeenkomsten.

Wanneer vrijwilligers al langer bij ons werken ontstaat er behoefte aan verdieping. Daar wordt in voorzien en daar worden kosten voor gemaakt.

Ondersteuning patiënten

In Nederland is de financiering van een hospice zoals Demeter vanuit overheid en zorgverzekeraars niet kostendekkend. Om die reden vragen hospices patiënten een eigen bijdrage per dag. De ervaring leert dat dat voor sommige patiënten moeilijk of niet te betalen is.

Het wel of niet kunnen voldoen van de eigen bijdrage mag nooit een belemmering zijn voor opname in hospice Demeter. Echter, hospice Demeter moet sparen om deze beperkingen op te vangen. De Vriendenstichting kan Demeter hierbij ondersteunen.

 

Het Mauritshuys

Het Mauritshuys wordt een plek waar door Academisch Hospice Demeter in De Bilt tijdelijk gespecialiseerde zorg wordt gegeven aan individuele ALS-patiënten. Dit om hen zelf en hun naasten/mantelzorgers tijdelijk te ontzorgen, de kans te geven om de gevolgen van een progressieve dodelijke ziekte op een rij te zetten en ook om gewoon even tot rust te komen. Het Mauritshuys is een initiatief van Bilthovenaar Maurits van de Brandeler die in 2018 ten gevolge van ALS is overleden. Het Mauritshuys gaat jaarlijks plaats bieden aan 20 tot 30 patiënten en zal tevens bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar balanszorg in het ALS-traject en de landelijke uitrol daarvan. Meer informatie mauritshuys.nl.

Wij danken iedereen die een bijdrage levert

Pin It on Pinterest

Share This