Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg is gelanceerd

Op 3 oktober is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg officieel gelanceerd. Het is een belangrijke fase naar kwalitatief goede palliatieve zorg voor iedere inwoner van Nederland, ongeacht de plek waar deze gegeven wordt. Met het kader wordt ingespeeld op de...

Ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase thuis

In verschillende delen van het land wordt vanuit hospices ook ondersteuning gegeven aan mensen in de laatste levensfase thuis. De specialistische functie van het hospice is daarmee ondersteunend aan de reguliere eerste lijnszorg met het doel ‘sterven op de...

Kunstzinnige therapie in het hospice

In het juli-nummer van Pallium, multidisciplinair tijdschrift over palliatieve zorg, het artikel ‘Ik vergeet dat ik ziek ben’ Kunstzinnige therapie in het hospice. Hendra Versteegde, Cathelijne Verboeket-Crul en Saskia Teunissen laten aan de hand van...

Pin It on Pinterest