Selecteer een pagina

Ons aanbod

GEPLUSD Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrechts Symptoom Dagboek
Wanneer symptomen geen structurele aandacht krijgen, worden deze vaak niet of niet optimaal behandeld. Door patiënten systematisch naar symptomen te vragen, krijgt men beter zicht op de symptomen die patiënten ervaren. GEPLUSD bestaat uit een lesprogramma waar kennis over het gepast gebruik van verschillende meetinstrumenten wordt aangereikt, om zo systematisch signaleren en monitoren van symptomen mogelijk te maken. Door de implementatie van GEPLUSD wordt tijdens de dagelijkse zorgverlening duidelijk waar interventies nodig zijn om het lijden van patiënten te verlichten.

Verbeterprogramma ZonMw is per mei 2015 beëindigd.

Coaching door kenniscentrum Demeter op aanvraag. Het aanvraagformulier vind u hier.

De experts

Gon Uyttewaal Hospice en thuis
Functie: Verpleegkundig consulent hospicezorg, academisch hospice Demeter
Email: g.uyttewaal@hospicedemeter.nl

Drs. Ginette Hesselmann Ziekenhuis
Functie: Verpleegkundig specialist Consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg, UMC Utrecht
Email: g.m.hesselmann@umcutrecht.nl

Drs. Daniëlle Zweers, promovenda Ziekenhuis en hospice
Functie: Promovenda, verpleegkundig specialist i.o. Consultatieteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg, UMC Utrecht
Email: d.zweers@umcutrecht.nl

Drs. Margriet IJzerman, promovenda Ziekenhuis
Functie: senior oncologieverpleegkundige afdeling medische oncologie, UMC Utrecht
Email: m.ijzerman-korevaar-2@umcutrecht.nl

Aanvullende informatie

Pin It on Pinterest

Share This