Selecteer een pagina

Ons aanbod

Sympal database Symptomen zijn in de palliatieve fase leidend in zorg en behandeling om zo de kwaliteit van leven van patiënten te optimaliseren. De Sympal database is in 2009 ontwikkeld (met subsidie van IKNL) om informatie van patiënten in de palliatieve fase in een diversiteit van locaties van zorg te verzamelen. Daarmee wordt een bron voor onderzoek gevormd. In de database worden demografische- en ziektegerelateerde patiëntgegevens en informatie over de periode van zorg verzameld. Daarnaast wordt alle informatie over symptomen, verzameld met behulp van meetinstrumenten tijdens de periode van zorg. Dit alles heeft het doel om inzicht in de ervaren symptoomlast en kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase te vergroten.

De experts

Dr. Alexander de Graeff, UHD Functie: Internist-oncoloog UMCU/ hospicearts Academisch Hospice Demeter Email: A.de Graeff@umcutrecht.nl Tel: 088-7555555 Drs. Everlien de Graaf (Beheerder) Functie: Verpleegkundig Onderzoeker / promovenda Universitair Medisch Centrum Utrecht/ Academisch Hospice Demeter Email: E.degraaf@hospicedemeter.nl Tel: 06-54394889 Drs. Daniëlle Zweers Functie: promovenda en oncologie verpleegkundige, Universitair Medisch Centrum Utrecht Email: D.Zweers@umcutrecht.nl Tel: 06-55530365 Prof. Dr. S. Teunissen Functie: hoogleraar hospicezorg/ Directeur Academisch Hospice Demeter Email: S.Teunissen@hospicedemeter.nl Tel: 030-2211355

Publicaties en artikelen

Pin It on Pinterest

Share This