Selecteer een pagina

Ons aanbod

USD zorgverlener
Om inzicht te krijgen in de intensiteit van symptomen en om interventies te kunnen evalueren is symptoomregistratie belangrijk. In de praktijk zien we dat de patiënt niet altijd meer in staat is om zelf scores te geven aan de symptomen. Daarom is het Utrecht Symptoom Dagboek Zorgverlener (USD-z) ontwikkeld. De zorgverlener geeft de scores van de symptomen, maar in dit geval niet in getallen maar in woorden. Het USD-z is afgeleid van het USD, waarbij dezelfde symptomen worden gemeten. Uit onderzoek is gebleken dat de patiënt en de zorgverlener veel overeenkomsten hebben in het geven van scores. Dat maakt dit meetinstrument zeer bruikbaar in de dagelijkse zorg.

De experts

Willy Bloemink
Functie: verpleegkundige palliatieve zorg, Academisch Hospice Demeter
Email: w.bloemink@hospicedemeter.nl

Gon Uyttewaal
Functie: verpleegkundig consulent hospicezorg, Academisch Hospice Demeter
Email: g.uyttewaal@hospicedemeter.nl

Publicaties en artikelen

Pin It on Pinterest

Share This